ANALİZ
"Darbelerin destekçisi bir siyasetçi portresi: Turhan Feyzioğlu" "Darbelerin destekçisi bir siyasetçi portresi: Turhan Feyzioğlu" "Güven Partisi ve Turhan Feyzioğlu hakkında bir doktora tezi hazırlayan rahmetli üniversite arkadaşım Gürcan Bozkır’ın tespitiyle partisini siyasi konjonktüre göre merkezden sağa veya sola taşımaktan çekinmeyen biriydi."