ANALİZ
Gaddarlığın menbaı Anadolu! Gaddarlığın menbaı Anadolu! Anadolu sığınma yeri iken oradan kaçma yeri haline gelmiştir. Şefkat merkezi iken gaddarlığın ve katı kalpliliğin menbâı olmuştur. Adaletin tarihi serüveni içerisinde tek temsilcisi iken şimdilerde zulmün tek temsilcisi hâline gelmiştir.