Müslümanlık sadece laftaymış

İslamilik Endeksi yayınlandı. İlk 10'da Müslüman ülke yok...
George Washington Üniversitesi’nden Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari uluslararası akademik bir dergide (Global Economy Journal) “İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami?” adlı bir makale yayınladı. Bu makalede "İslamilik Endeksi" diye bir başlık altında İslam ülkelerinin ve İslam ülkesi olmayan ülkelerin “İslamiliğini” gösteren bir endekse yer verildi.

"İslam ülkesi" olarak kendilerini resmen açıklayan 7 tane ülke var: Afganistan, Bahreyn, İran, Moritanya, Umman, Pakistan ve Yemen. 

12 ülke İslam’ı devletin "resmi dini" olarak kabul ediyor: Cezayir, Bangladeş, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Maldivler, Fas, Tunus, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri...


Ulusal bazda İslami uygulamaları "benimseyen" ülkeler de dahil edilince, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülke kategorilendirilmiş:

a) İslam’ı devletin resmi dini olarak kabul eden ülkeler
b) İslam’ı devletin ana dini olarak kabul eden ülkeler
c) Dikkate değer bir Müslüman nüfusa sahip olan ülkeler
d) Kendilerini İslam cumhuriyeti olarak ilan eden ülkeler

Ve bunlarla birlikte İslam ülkesi olmayanları da katılıp, "İslamilik Endeksi" araştırmasına toplam 208 ülkeyi dahil edildi.

İLK 10'DA İSLAM ÜLKESİ YOK
İslamilik Endeksi sonuçlarında İlk 10 içerisinde ne bir İslam Ülkesi ne de bir İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke yok.

1. YENİ ZELANDA
2. LÜKSEMBURG
3. İRLANDA
4. İZLANDA
5. FİNLANDİYA
6. DANİMARKA
7. KANADA
8. İNGİLTERE
9. AVUSTRALYA
10. HOLLANDA

Araştırmada İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ve listeye 38. sıradan girmeyi başaran Malezya, nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkeler içinde şu anda en İslami ülke diyebiliriz.

Malezya'yı 48. sırada Kuveyt, 64'te Bahreyn (kendisi 7 İslam ülkesinden biri), 65'te Brunei, 73'te Uganda takip ediyor.

TÜRKİYE NEREDE
Türkiye, 103. sırada.

208 ülkeden 206. sırada son İslam ülkesi ise Somali

Özetlersek: Yeni Zelanda, Lüksemburg, İrlanda ile başlayan listedeki ülkeler "İslamilik" endeksinde nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelrein tamamını hallaç pamuğu gibi atmış gözüküyor.

İSLAMİLİK ENDEKSİ NASIL BELİRLENİYOR
Şeffaflık, devlet yönetiminde hesapverilebilirlik, insan hakları, hukuka bağlılık, siyasi özgürlükler gibi alanlarda adalet ve eşitlik kriterlerinde Batı ülkelerinin uygulamaları "İslami" kriterlerle paralellik gösteriyor.

Bu şu demek: Örneğin; Yeni Zelanda bir İslam ülkesi veya İslamın yaygın olduğu bir ülke "olmamasına" rağmen; ekonomi, hukuk, yönetim, siyasi haklar ve insan hakları bakımından İslami kriterlerle uyumluluk gösteriyor; bunun yanında İslam ülkesi ve İslami uygulamaları benimseyen ülkeler ise İslamiyet'in belirlediği kriterlere uymuyor.

İSLAMİ İKTİSADİ KRİTERLERDE DURUM AYNI

Yazarlar, İslam dininin ortaya koyduğu iktisadi ilkelerin temelinde iktisadi adalet ve sürdürülebilir büyüme, yaygın refah ve istihdam, İslami ekonomik ve finansal teamüllerin uygulanmasının olduğunu düşünüyorlar. Dünya ülkelerini sıralamak için kullandıkları 12 temel iktisadi prensibi şöyle belirlemişler:

1. Toplumun tüm üyelerine eşit iktisadi fırsatlar

2. İktisadi adalet

3. Sözleşmelerin ve mülkiyet haklarının korunması

4. Çalışmak isteyen herkese istihdam imkânlarının oluşturulması

5. Eğitim imkânlarının eşit sağlanması

6. Yoksulluğun önlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması (gıda, yiyecek, elbise, sağlık gibi)

7. Vergilerin toplumun diğer ihtiyaçları için kullanılması

8. Tabii kaynakların toplumun bugünkü ve gelecekteki üyeleri düşünülerek yönetilmesi

9. Yolsuzluğun önlenmesi

10. Destekleyici bir finansal sistem oluşturulması

11. Faizin kaldırılması da dahil finansal temaüller

12. Devlet yapısının bu ihtiyaçları karşılayacak verimlilik ve etkinlikte olması

YİNE İLK ONDA MÜSLÜMAN ÜLKE YOK

Bu prensiplere uyan ilk 10 ülke arasında İslam ülkesi yok.

1. Yeni Zelanda

38. Malezya (İİT)

64. Bahreyn (İslam Ülkesi)

103. TÜRKİYE (İİT)

206. Somali (İİT)

Aktifhaber
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ