ANALİZ
Binlerce insan hukuksuz şekilde tutuklu! Binlerce insan hukuksuz şekilde tutuklu! İyi de darbe teşebbüsünden sonra …öcü olduğu gerekçesiyle göz altına alınanların elli binden fazlası halen tutuklu.