SAĞLIK
Lösemi ile mücadelede yeni umut Lösemi ile mücadelede yeni umut Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından Antalya’da yapılan Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresine, İspanya'da son evredeki yedi lösemi hastası üzerinde uygulanan ve olumlu sonuç alınan "Car T" hücre tedavisi damga vurdu