Koronaya karşı NATO’dan Türkiye’yi de etkileyecek önlemler

NATO Savunma Bakanları korona zirvesi yaptılar. Özellikle; otoriter rejimlerin koronayla daha iyi mücadele ettiği propagandasının Batı Demokrasisine zarar vermemesi için kararlar alındı.


Bold Medya'dan Fatih Yurtsever'in haberine göre NATO COVID 19 ile Nasıl Mücadele Edecek? Türkiye Bundan Nasıl Etkilecek?NATO Savunma Bakanları COVID-19 ile mücadelede alınabilecek tedbirleri görüşmek, COVİD-19 sonrasında meydana gelebilecek siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmelere karşı NATO’nun alabileceği tedbirleri kararlaştırmak maksadıyla, 15 Nisan tarihinde güvenli telekonferans sistemi üzerinden bir araya geldiler.

Özelikle Batı Dünyası’nın ve onun demokratik kurumlarının krizle mücadelede yetersiz kaldığı, dünyanın COVİD-19 sonrası büyük bir değişime sahne olabileceği tartışmalarının yapıldığı, Rusya ve Çin’in propaganda faaliyetlerini artırdığı bir ortamda gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısı büyük önem arz ediyordu.


OTORİTER REJİMLER DAHA BAŞARILI PROPAGANDASI

Bugünlerde herkesin sıkça dile getirdiği üzere, COVİD-19 sonrası birçok şeyin eskisi gibi olmayacağı iddia ediliyor. AB’nin krizle mücadelede etkin bir liderlik sergileyememesi, İspanya ve özellikle de İtalya’nın yalnız bırakılması, Çin ve Rusya’nın İtalya’nın yardımına koşması, insanların AB’ye olan güvenini zedeledi. Salgın’ın başından itibaren şeffaf olmamakla ve bilgi paylaşmamakla suçlanan Çin’in, baskıcı yönetim ve dijital gözetim araçlarını etkinlikle kullanarak, salgını kontrol altına alması, yaptığı yoğun dezenformasyon faaliyetleri, otoriter rejimlerin salgınla mücadelede, demokratik rejimlere oranla daha başarılı oldukları temasının, yoğun bir şekilde işlenmesine imkân veriyor.

Daha önce ABD’nin de yoğun baskısıyla Çin’in Avrupa kıtasındaki 5G ve Kuşak Yol projeleri kapsamındaki alt yapı yatırımlarına şüphe ile bakılıyordu. Ancak, COVİD-19 nedeniyle yaşanacak ekonomik daralma ve bunun sonucunda AB ülkelerin ihtiyaç duyacağı finansal destek, beraberinde Çin için yeni fırsatları gündeme getiriyor. AB Komisyonu Başkanı Van Der Legen yeni bir Marshall yardımına ihtiyaç olabileceğini söylüyor. Çin, IMF’nin tahminlerine göre sadece ekonomik durgunluk yaşayacak. ABD ve Almanya yeterli finansal desteği sağlayamazsa, AB için Çin yeni bir kurtarıcı rolünü üstlenebilir.

Son birkaç yıl içerişinde Trump’ın “Önce Amerika” politikaları nedeniyle ABD’nin küresel liderlik sorumluluklarını arka plana atması ve bunun sonucunda oluşan güvensizlik de Çin’e yeni kapılar açarken, etkin bir küresel liderliğinin eksikliği, COVİD-19 ile mücadelede yaşanan gelişmelerin daha sert hissedilmesine neden oluyor. Bugünlerde küreselleşmenin zayıflayacağı, ulus devletlerinin yeniden güçleneceği, otoriterlik ve dijital gözetimin hayatın yeni normalleri haline geleceği, sıkça konuşulmaya başladı.

Bütün bu gelişmelerin gölgesinde yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda önemli kararlar alındı. Toplantı sonrasında yapılan basın toplantısında Genel Sekreter NATO Antlaşmasının 3’üncü maddesine vurgu yaptı:

“Bu Antlaşmanın hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşabilmek için Taraflar, ayrı ayrı ve ortaklaşa olarak, sürekli ve etkin kendi kendine yardım ve karşılıklı yardımlar anlamında, silahlı saldırılara direnmede kendi bireysel ve kollektif kapasitelerini geliştirip, güçlendireceklerdir.”

NATO SİVİL UNSURLARI DESTEKLEYECEK

NATO için COVID-19 salgını daha önce görülmemiş güvenlik riskleri içeriyor. Salgın uluslararası sistemde şok etkisine neden oldu. NATO’nun çekirdek görevlerinde herhangi bir değişiklik olmasa da silahlı kuvvetler salgınla mücadelede sivil unsurları desteklemede ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda önemli görevler üstelenecek. NATO adına Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACUER) genel yardım faaliyetlerini koordine etmekle görevlendirildi. Özellikle NATO ülkelerinin hava ulaştırma yetenekleri, yardım malzemeleri, sağlık ekipmanları ve sağlık personelinin transferinde kullanılacak. NATO adına salgınla mücadele 4000 sağlık personeli 25 sahra hastanesinde görev yapacak.

RUSYA VE ÇİN’İN DEZENFORMASYONUYLA MÜCADELE

Rusya ve Çin’in dezenformasyon faaliyetleri ile kararlıkla mücadele edilecek, doğru bilginin yayılması için basın yayın ve kamu diplomasisi faaliyetleri artırılacak. Liberal ekonomik düzenin devam ettirilmesi ve demokrasinin korunması ile kritik teknolojilerin elde tutulması, kritik alt yapı ve haberleşme sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ile Çin’in bu alanlara yönelik yatırımlarının engellenmesi de alınan kararlar arasında. İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından toplantı sonrasında yapılan Çin ile ilişkilerin eskisi gibi sürdürülemeyeceğine yönelik açıklamalar da kararların hemen uygulamaya konulduğunu gösteriyor.

DEMOKRATİK REJİMLER MÜCADELEDE YETERSİZ KALDI ALGISI

Yaşanacak ekonomik daralma ülkelerin savunma bütçelerini de etkileyecektir. NATO KOVID ile mücadele konusunda etkin bir rol üstlenemez ise, ekonomik daralma ile varlığı da daha fazla tartışılır hale gelecektir. Bu nedenle alınan kararların etkinlikle uygulanması ve NATO’nun salgınla mücadele de daha görünür olması, geleceği açısından önem arz ediyor. Özellikle demokratik rejimlerin salgınla mücadele etkisiz kaldığına yönelik dezenformasyonla mücadele ile otoriter ve baskıcı rejimlerin güç kazanacağına dair öngörülerin boşa çıkarılması gerekiyor.

KOVİD SONRASI DÖNEM

Her şeyden önce NATO’nun kendi üyeleri arasında görüş birliğini sağlaması ve tek bir duruş sergilemesi bu mücadele başarının anahtarı konumda. NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’nin, Erdoğan rejiminin bekası nedeniyle içerisinde bulunduğu durumun, NATO’nun şu an içerisinde bulunduğu koşullar ile uyumlu olduğu söylenemez. Davutoğlu ve Babacan eğer bu rüzgârı akıllı kullanabilirlerse Erdoğan rejimini baskı altına alabilirler. Türk ekonomisinin salgın nedeniyle ivmelenen çöküşü ve oluşan yabancı para ihtiyacı da bu rüzgârı kuvvetlendiren başka bir etmen. Nihayetinde COVİD-19 sonrası hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Değişimi doğru okuyanlar ve ona göre pozisyon alanlar hayatta kalacak.


Kaynak: BOLD
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ