Bir an önce hukuka geri dönün, Kapıldığınız rüzgara değil ineceğiniz zemine göre hareket edin!

"Devletin bekası hukuk kurallarına bağlıdır.‬ ‪‘Devlet’ kendi koyduğu kuralları uygulamazsa, artık o Devlet yok olmaya mahkûmdur.‬"

Devletleri bireyler kurar ve belli kurallar çerçevesinde bireylerin yaşamasını sağlar. Devletlerin varlığı, kendi çıkardıkları HUKUK KURALLARI ile belirlenmiştir. Bir devletin Hukuk kuralları yoksa orası ‘Devlet’ değildir.

‪Darbe dönemlerinde dahi Hukuk kuraları vardır ve uygulanır. Yoksa darbeciler de varlığını kabul ettiremez. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında Türkiye’de çok sırlı (kamuoyunun farklı bildiği ama gerçekte farklı olan) olaylar yaşandı.‬


‪Normal şartlarda Darbeciler yönetimi ele geçirince mevcut Hukuku ve kuralları çiğner ve kendi düzenini kurar. Kendi koyduğu kuralları uygular. 

Ancak bunu yaparken dahi eski hukuk kurallarının- kanunların çoğunu uygulamaya da devam ederler ki, ele geçirdiği yönetimde varlığı sorgulanmasın, varlığı herkes tarafından kabul görülsün.‬

Türkiye’de gerçekleşen tüm darbelerde darbecilerin iddiası ‘eski yönetimin Yoldan çıktığı, Devleti yönetemediği, devletin hukukunu yok ederek, halkına ve devlete zarar verdiği vs.’ olmuştur. Türkiye’de Darbeciler, hiç sebep yokken darbe yapmaz, darbe için kendilerine göre haklı bir gerekçe bulur veya uydururlar (Kenan evren :’anarşi olaylarının çoğalmasını, darbe zeminin oluşmasını bekledik’ diyerek itiraf etmiştir.). 

Darbe yapıldıktan sonra, Darbeciler OHAL ilan edip, gayrı meşru olarak ele geçirdiği devletin yönetimini devam ettirebilmek için, mevcut hukuktan ve kanunlardan sapmak zorundadır. Çünkü mevcut kanunlara göre zaten kendi durumları hukuk dışıdır, gayrı meşrudurlar.

Örneğin;öncelikle gözaltı, tutuklama, sorgulama vs kurallarını değiştirirler ki , devlete ve halka zarar verdiklerini iddia ettikleri mevcut iktidarı yargılayabilsinler. Mevcut devlet çalışanlarını görevden alırlar, kendi ekiplerini kurarlar. zaten bu durum DARBECİLERİN amaçları ile de uyumludur! Darbecilerin, Mevcut sistemi tamamen ele geçirmesi için bu gereklidir.

Hukuki bir şekilde devletin yönetimine gelmiş Mevcut iktidarlar ise tam tersi, mevcut hukuka sıkı sıkıya bağlı olmak zorundadır. iktidara gelmesini sağlayan hukuk kurallarını uygulayarak meşruiyetini devam ettirebilirler. Mevcut hukuka bağlı olarak, Kendilerinin atadığı memurların görevinde tutarlar. Mevcut hukuk kurallarından sapmaları durumunda meşruiyetleri sorgulanır ve kaybolur.

15 Temmuzda ne oldu?‬

‪Darbe girişimi (Sözde ) mevcut İktidar Devlet Yönetimi tarafından engellendi . 

Normal şartlarda olması gereken, mevcut iktidarın mevcut kanunları uygulayarak darbecileri ortaya çıkarması ve yargılamasıdır. Zaten mevcut hukuka göre Suç işlemiş birisi veya birileri varsa , tespit edilir ve cezalandırılır.

Ancak fiilen ne oldu?

Sözde darbeyi engelleyen mevcut iktidar, hukuka aykırı şekilde OHAL ilan etti ve kendi varlığının sebebi olan Hukuk kurallarını askıya aldı. OHAL ilan ettikten sonra, Siyasi kararlarla, hukuka aykırı olarak insanları suçlu ilan etti ve cezalandırdı. Darbeci olduğunu iddia ettiği kişilere karşı mevcut hukuka ve bağlı bulunduğu uluslararası hukuk kurallarına aykırı uygulamalarda (hakaret, hürriyeti tahdit, işkence, kötü muamele, insanlık dışı muamele, yaralama, öldürme, vs) bulundu. Mevcut Hukuk kurallarının tamamını çiğnedi. 

Darbe engellenmiş ise Hukuk kurallarını uygulamayan Suç İşler. 

Akp iktidarı, 15 Temmuzu bahane ederek hukuku askıya aldı. Ve bu sayede yargılama yapmadan, siyasi kararlarla İstediği kişiyi Suçlu ilan etti. Devlet kadrolarını boşaltarak kendi yandaşlarını tüm kadrolara doldurdu.

Darbecilerin yapmak istediği gibi hukuk dışı olarak Devlet yönetimini tamamen ele geçirdi.

Ancak bu durum, Akp iktidarının yaptığı uygulamalara meşruiyet kazandıramıyor. Çünkü Akp, Darbeci olmadığını iddia ediyor, bu yüzden Mevcut kanunları uygulamak zorundadır. OHAL ilan edecekse bile bunu mevcut

Anayasaya uygun yapmak zorundadır. Yargılamaları, mevcut hukuka uygun yapmak zorundadır. Akp ise tam tersine, OHAL’i hukuka uygun şekilde ilan etmedi. Mevcut yargılamaların hiçbirini hukuka uygun olarak yapmadı.

Bunun sonucu olarak, 15 Temmuz sonrasında yapılan tüm işlemler, ihraçlar, yargılamalar vs Hukuka Aykırı olduğu için geçersizdir.
Bugün mağdur olan herkes, Türkiye’de Hukuk uygulanmaya başladığı zaman, yapılan tüm hukuksuz yargılamaların tüm sonuçları ortadan kalkacak. çünkü bunların tamamı zaten geçersiz. Herkes tüm haklarını geri alacak ve hatta gasp edilen hakları ve gördükleri zararlar sebebiyle tazminat kazanacaklar.

Bu süreçte yapılan tüm işlemler mevcut hukuka göre değerlendirilecek ve SUÇ teşkil eden Fiilleri işleyen Failleri (İşkenceciler, Hukuksuz yargılama yapan hakim-Savcılar, Hukuksuz gözaltı yapan Emniyet mensupları, kötü muamele yapan memurlar, hukuka aykırı davranan cezaevleri personeli, Hukukun uygulanmasından sapılmasını sağlayan Siyasiler vs ) hukuken cezalandırılacaktır.

Suçlular için tavsiyem, Zararın neresinden dönülürse kardır. Suç işleyenlerin daha fazla suç işlemesi ceza almaktan kurtulmaya sebep olmaz aksine cezayı arttırır.

Ceza Hukukumuza göre cezayı arttıran sebepleri durdurmak ve hatta azaltmak sizin elinizde.

Tavsiyem, Bir an önce hukuka geri dönün. Kapıldığınız rüzgara değil ineceğiniz zemine göre hareket edin!Av. Osman Zerey - Hukuk Köşesi
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ