ANALİZ
Model ülkeden Pakistan'a Model ülkeden Pakistan'a Tarihçi akademisyen Mark Almond, "Bir zamanlar bölge için model olarak gösterilen Türkiye, bugün Pakistan'ın izinden gidiyor" diyor.