15 TEMMUZ
Hizmet Hareketi'nin ne çok da düşmanı var! Hizmet Hareketi'nin ne çok da düşmanı var! AKP adaletinde “hukuk”un yeri yok. Peki bu zulümler ve düşmanlıkların hangi kitapta yeri var? Müslüman geçiniyorlar ama Kur’an’da yok, Mecelle’de yazmıyor. İncil’de yok. Tevrat’ta yok ve Zebur’da yok.