Yargıtay'dan emsal 'su sızıntısı' kararı

Yargıtay, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zararın arızanın olduğu ev sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar emsal niteliği taşıyor.

Yargıtay, apartmanlarda oluşan su sızıntılarına dair emsal niteliğinde bir karar açıkladı.

Karara göre, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zarar, arızanın olduğu ev sahibi tarafından ödenecek. Emsal kararla birlikte, üst kattan sızan su sebebiyle oluşacak zarar, daire sahibince ödenecek.


Üst kattaki daireden sızan su sebebiyle dairesinde zarar meydana gelen vatandaş, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Davalının dairesinin banyo ve mutfağından sızan sular nedeniyle dairesinde oluşan zararın tazmini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmederek, zararın bilirkişi tarafından belirlenen bölümünün üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi. Davalı daire sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bilirkişi raporuna dikkat çekilen kararda, dairede oluşan zararın bilirkişice belirlenen bölümünün daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici sebeplere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davacının bağımsız bölümündeki hasarın, davalının ıslak zemin su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin bilirkişi raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ