DEVA’dan OHAL KHK’sı eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek

DEVA Partisi, OHAL KHK'larıyle ihraçlar ve ceza yargılamaları mağduriyetlerine ilişkin 18 maddelik eylem planını açıkladı: OHAL komisyonu kapatılacak, 7075 sayılı kanunu ilga edilecek.

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda 18 maddelik 'OHAL KHK’larıyla ihraçlar ve ceza yargılamaları mağduriyetlerine ilişkin eylem planı' açıklandı.

Ali Babacan, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak, “Bugün, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından OHAL KHK’larıyla ihraç edilen vatandaşlarımızın haklarını konuşacağız. Darbe girişiminin ardından açılan silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmalarındaki adaletsizlikleri gidermeyi konuşacağız” dedi.


15 Temmuz'dan sonra Türkiye’nin yönünü demokrasiye dönmediğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

“Ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptılar. KHK’yla işinden edilen insanların hayatı herkesin gözü önünde mahvedildi. Aileleriyle birlikte yokluğa ve dışlanmaya mahkûm edildiler. Bu, bir hukuk devleti için ağır bir utanç tablosudur. Çok yakında bu devleti biz yöneteceğiz. Herkes şuna emin olsun: Bu dönemde yaşatılan hiçbir zulme sessiz kalmayacağız. DEVA Partisi iktidarında kimse etnisitesi, dili, inancı, yaşam tarzı, ideolojisi, kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Kimse kayırılmayacak. Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar”

18 MADDELİK EYLEM PLANI AÇIKLANDI

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’sı ile ihraç edilenlere ilişkin hazırladıkları üç ana başlık ve 18 maddeden oluşan eylem planını açıkladı.

Eylem Planı’ndaki maddeler şu şekilde:

-Haksız yere ihraç edilen kamu görevlileri yeniden görevlerine iade olacak.
-Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkansız olanlarla kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını koruyacak şekilde ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlaması sağlanacak.
-İdarenin bu kararlarına karşı yargı yolu da açık tutulacak. Belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesi de mümkün kılınacak.
-Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve ünvana bağlı her türlü yasal, mali ve sosyal hakları geriye ve etkili bir biçimde uygulanarak iade edilecek.
-Bu kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş bütün kısıtlamalar kaldırılacak.
-Bu kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeler Resmi Gazete’den; haklarındaki kayıtlar ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından silinecek.
-Belirli şartlarda isteklerine bağlı olarak; ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla, yaşadıkları şehirde göreve başlama imkanı tanınacak.
-OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlanacak.
-Ciddi mağduriyetlere yol açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kapatılacak. 7075 sayılı Kanun tamamen ilga edilecek.
-Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkan tanıyan 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesi ilga edilecek.
-Kanun teklifimiz yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişiler de belirlediğimiz bu esaslara göre görevlerine iade edilecek.
-Aynı kanuni düzenlemeyle, OHAL KHK’ları ve 375 sayılı KHKnın geçici 35. maddesiyle doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son verilecek.
-Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılacak.
-Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi vb. çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgeleri kayıtsız ve şartsız iade edilecek.
-Yakınlarının KHK’lı olmasından dolayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetler giderilecek.
-Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son verilecek.
-Adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan tüm haksızlıklara son verilecek.
-Darbe teşebbüsüyle hiçbir ilişkisi bulunmayan örgütün niteliğini bilmeyen silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı örgüt üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkumiyet kararı ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanması sağlanarak haksızlıklar sonlandırılacak.
-Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için talep üzerine kanun yarına bozma yolu açılacak.
-Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan bir kişi aynı zamanda 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkum edilmiş ise bu kişi kanuni düzenlemenin dışında kalacak.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ