OHAL KHK’larının iptali için kanun teklifi: Binlerce kişi terörist ilan edildi!

HDP Gergerlioğlu, OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların iptali için hazırladığı kanun teklifi vererek, “On binlerce insan yargılanmadan terörist ilan edildi” dedi.


Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu OHAL döneminde ilan edilen KHK’ların iptali için kanun teklifi verdi. KHK’larla 150 bini aşkın kişi kamu görevinden çıkarılmış, kapatılan binlerce şirketten on binlerce kişi hem işsiz kalmış hem de iş bulamaz hale gelmişti.

Gergerlioğlu, kanun teklifi gerekçesinde, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında KHK’larla 150 binden fazla kamu görevlisinin ihraç edildiğini, iş insanlarının mallarına el konulduğunu, birçok medya kuruluşu, okul, üniversite, dernek, vakıf ve sendikanın da kapatıldığını kaydetti. Gergerlioğlu, “Hukukun temel kavramları hişe sayılmış usule uyulmamıştır” dedi.


Gergerlioğlu, kanun teklifi gerekçesinde Anayasanın 91. maddesindeki KHK’larla ilgili usul kurallarına uyulmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

“RESMI GAZETEDE YAYINLANDIKLARI GÜN TÜM KHK’LAR YÜRÜRLÜKTEN KALKTI”

“AY md 91-7 maddesinde ‘Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur’ dediği halde bu kurala uyulmadı. Dolayısıyla aynı maddenin 9. Fıkrası gereği, ‘Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar’ hükmü uyarınca Resmi Gazetede yayınlanan KHK’lar, aynı gün TBMM denetimine sunulmadığı için Resmi Gazetede yayınlandıkları gün tüm KHK’lar yürürlükten kalkmıştır.”

“SAVUNMALARI ALINMADAN ON BİNLER İHRAÇ EDİLDİ”

“Aylar sonra bu KHK’ların yasaya dönüştürülmesi yürürlükten kalkan KHK’ları geçerli hale getirmez. Zira; AY md. 2 gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olup kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Devletin laik ve demokratik hukuk devletisıfatı md 4 gereği değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. KHK’larla hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde kişilerin malvarlığına mahkeme kararı olmadan el konulmuş, suçları bildirilip, savunmaları alınmadan on binlerece kamu görevlisi ihraç edilmiştir.”

“4256 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ”

“En Önemlisi, yürütme organını denetleyecek olan yargı mensupları, AY md 138 ve 139’daki mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim- savcı teminatına aykırı olarak dünya tarihinde görülmemiş şekilde 4256 hakim ve cumhuriyet savcısı, savunma alınmaksızn ve göreve son verme ile ilgili 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundaki usullere uyulmaksızın ihraç edildi.”

“ANAYASANIN 13. MADDESİNDEKİ TÜM İLKELER İHLAL EDİLDİ”

“Anayasanın 13. maddesindeki ‘Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz’ maddesindeki tüm ilkeler ihlal edildi.

“ON BİNLERCE KİŞİ YARGILANMADAN TERÖRİST İLAN EDİLDİ”

“AY md 15 te, savaş ve OHALdöneminde bile dokunulamayacak olan ‚ ‘yaşam hakkı, inanç ve düşüncelerden dolayı kişilerin cezalandırılmaması gerektiği’ kuralları çiğnendi. Anayasa md 128-121’deki OHALdöneminde alınacak tedbirlerin ‘Ölçülülük ve durumun gerektirdiği ölçüde olması’ koşullarına uyulmadı. AY md 129-2 de ‘savunma almadan disiplin cezası bile verilemezken’ ‘kamudan ihraç ve bir daha çalıştırılmama’ gibi çok ağır bir yaptırım, kamu görevlilerin savunması alınmadan icra edildi. KHK listelerinde AY md 38’e aykırı olarak, on binlerce kişi yargılanmadan terörist ilan edildi. Genel müsadere yasağı çiğnendi. Temel hakları kullanmak suç sayıldı.”

“CEZALANDIRMA YAPILMASI GEREKİR”

“OHAL KHK’ları ve TBMM de onaylanan kanunlar iptal edilerek KHK’nın çıktığı günün yürürlükteki ilgili kanunlarına göre soruşturma gerekliyse de cezalandırma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple de hukuk düzeni içerisinde bu şekilde bir kanun teklifi vermek zaruret olmuştur.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ