AYM’den 10 Ekim kararı: İdarenin kusuruyla meydana geldi

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaralanan Hasan Kılıç’ın, “Olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine ilişkin” başvurusunda AYM, yaşam hakkı ihlali kararı verdi.


10 Ekim 2015 günü, Emek Barış Demokrasi Mitingi’nin yapılacağı Ankara Tren Garı önünde IŞİD’in düzenlediği saldırıda yaralanan Hasan Kılıç, yaşam hakkı ihlaliyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı.

Kılıç, başvurusunda kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğunu belirttiği canlı bomba saldırısı neticesinde yaralanmasından kaynaklanan zararlarının tazmini istemiyle açtığı davada olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine ilişkin iddialarının değerlendirilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini söylemişti.


Mahkemenin kararı ise şöyle oldu:

“- Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

– Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine,

– Yaşam hakkının usul boyutunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

– Başvurucunun tazminat talebinin reddine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

“İRADENİN SORUMLULUĞU”

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun yaşamını koruyucu önlemleri almayan idarenin, yaralanmasına neden olan olaydan kusuruna istinaden sorumlu olduğuna ilişkin iddiaları yönünden uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin toplandığının, İdare Mahkemesi’nce verilen kararda ortaya koyulmaması, mevcut delillerin anılan kararda değerlendirilmemesi ve başvurucunun zikredilen iddialarının derece mahkemelerince verilen kararlarda karşılanmaması nedeniyle Anayasa’nın 17’nci maddesi kapsamında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ