GENEL
33 yıllık hekim nasıl işten atıldı 33 yıllık hekim nasıl işten atıldı Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 33 yıllık hekim Dr. Hüseyin Demirdizen, son çıkarılan 692 sayılı KHK ile kamudaki görevinden ihraç edildi.