EKONOMİ
700 gecekonduya tapu 700 gecekonduya tapu AKP'nin talan ettiği bölgede CHP'li belediye keskin bir manevra yaptı.