EKONOMİ
Hane Halkı harcamaları yüzde 11 arttı; Masraflar artarken büyüme nasıl olur? Hane Halkı harcamaları yüzde 11 arttı; Masraflar artarken büyüme nasıl olur? AKP hükümetinin açıkladığı rakamlarda yüzde 7.4'lük büyüme olduğu duyuruldu. Ancak dikkatle bakıldığında ithalatta yüzde 15.6'lık bir artış ile 'Hane Halkı Giderleri'nde yüzde 11'lik artış olduğu gözlendi. Bu duruma göre veriler ne kadar sağlıklı?