Sağlık harcamalarında Dünyada sınıfta kaldık

OECD ülkelerinde kişi başı sağlık harcaması ortalama 3814 dolar iken Türkiye'de sadece 1064 dolarda kaldı.
Türkiye'de kişi başına sağlık harcaması 1.064 dolar ve ortalama yaşam beklentisi 78 iken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde kişi başına harcama ortalaması 3.814 doları, yaşam beklentisi ise 80.6'yı buluyor. Kimi ülkelerde harcama daha çok olmasına rağmen yaşam beklentisi aynı oranda yüksek olmazken, bazı ülkelerde daha az harcama ile daha yüksek yaşam beklentisi olması sağlık politikalarındaki verimlilik sorununu gündeme getiriyor.
OECD'nin en güncel verilerine göre, 2005-2015 döneminde kuruluşa üye 35 ülkede kişi başına yıllık sağlık harcaması miktarı ortalama yüzde 2.1 artarken, Türkiye'de artış yüzde 2.7'yi buldu. Buna rağmen Türkiye, OECD ülkeleriyle aradaki açığı kapatamadı.

MİLLİ GELİRDE PAY ARTMADI


Aslında Türkiye'de son yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) artışa bağlı olarak kişi başına sağlık harcaması az da olsa artmasına rağmen, GSYH'den sağlığa ayrılan payda belirgin bir artış olmadı. GSYH'den sağlığa ayrılan pay 1999'da yüzde 4.6, 2000'de yüzde 4.7, 2001'de yüzde 5.0 iken, bu oran 2013 ve 2014'te yüzde 5.1, son veri bulunan 2015'te ise yüzde 5.2 oldu.
Ortalama yaşam beklentisi bütün OECD ülkelerindeki eğilime paralel olarak Türkiye'de 2015'e kadarki 9 yıllık dönemde 73'ten 78'e çıktı. Kadınlarda 2005'te 75'in üzerinde olan ortalama yaşam beklentisi 2014'te 81'e yaklaştı. Erkeklerde ise aynı dönemde yaşam beklentisi 71'den 75'in üzerine yükseldi.

ABD'DE 9.451 DOLAR

ABD, kişi başına en çok yıllık sağlık harcaması (9451 dolar) yapılan ülke olmasına rağmen, ortalama yaşam beklentisinin 78.8 ile OECD ortalamasının oldukça altında kalması dikkat çekti. Diğer yandan, komşumuz Yunanistan'da kişi başına yıllık sağlık harcaması 2008'deki 3041 dolar seviyesinden 2245 dolara kadar geriledi.

Buna rağmen, 2008'de 80.3 seviyesinde olan Yunanların ortalama yaşam beklentisi 2015 sonunda 81.5'i buldu. Yunanistan, 2005-2015 döneminde kişi başına sağlık harcamasını yüzde 3.8 kısmasına rağmen, ortalama yaşam beklentisi bakımından OECD ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

24szt09b_ist_izm_ant_trb_ank_yeni
 
Yatak sayısında gerilerde kaldık

Türkiye'de nüfus başına düşen yatak sayısı OECD ve Avrupa Birliği (AB) ortalamalarının çok gerisinde kaldı. Türkiye'deki hastanelerde 10 bin kişiye 27 yatak düşerken, 35 OECD ülkelerinin ortalaması 47, 28 AB ülkelerinin ortalaması ise 52 oldu.

sözcü
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ