OHAL uygulamada devam ediyor: YÖK 32 akademisyeni ihraç etti

OHAL 17 Temmuz 2018’de sona erdi, ancak o dönemde çıkarılan 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesine dayanarak birçok kamu kurumu meslekten ihraçlara devam ediyor.


Geçtiğimiz 24 Şubat’ta YÖK, birçok üniversiteden 32 araştırma görevlisi, doçent, doktor öğretim üyesini ihraç etti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmüne Kararnamelerle (KHK) on binlerce kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. OHAL, 17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sona ermesine rağmen 375 Sayılı KHK’nın geçici 35. maddesinin kurumlara verdiği yetkiyle ihraçlar devam ediyor. Son ihraçlar ise yine akademiden gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumu 24 Şubat 2021 tarihli kararıyla çeşitli üniversitelerde 32 akademisyeni ihraç etti.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (1), Akdeniz Üniversitesi (1), Amasya Üniversitesi (1), Dicle Üniversitesi (5), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (9), Sakarya Üniversitesi (1), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (1), Ege Üniversitesi (2), Erciyes Üniversitesi (2), Hacettepe Üniversitesi (1), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (1), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1) ve Kocaeli Üniversitesi (1), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (2) ve Trakya Üniversitesi’nden (1) kişi olmak üzere toplam 32 araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent, doktor öğretim üyesi ihraç edildi.

375 SAYILI KHK’NIN GEÇİCİ 35. MADDESİ NE DİYOR?

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hâkimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilecek iki askeri hâkimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.

Bu kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu kişiler hakkında alınan kararlar on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu fıkranın birinci paragrafı uyarınca görevine son verilenler hakkında bu maddenin (B) fıkrasının ikinci paragrafı hükümleri uygulanır. Ayrıca askeri hâkimlerin askeri rütbeleri, mahkûmiyet kararı aranmaksızın alınır.”


Kaynak: Kronos

 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ