Sınır Aşan Hukukçular HAAK’ı kurdu: Hukuksuzluğun failleri ifşa edilecek

Cross Border Jurits (Sınır Aşan Hukukçular-CBJ) Hareketi bünyesinde ‘Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK) kuruldu.


HAAK’ın en önemli fonksiyonlarından biri, ulusal ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına aykırı karar veren hukukçuları ve kararlarını tespit ve ilan etmek. Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “CBJ olarak Türkiye’de son zamanlarda yoğun ve sistematik olarak işlenen insanlığa karşı suçların failleri arasında hukukçuların olduğu konusunda somut bilgi ve belgelere sahibiz. HAAK’ın amacı herhangi bir kişiyi karalamak olmayıp, hukuksuzluklara dikkat çekmektir.” ifadeleri kullanıldı.

CBJ’nin sosyal medya hesabından şu paylaşımlar yapıldı: “HAAK, çalışmaları neticesinde hukuksuz kararlara imza atan hukukçuların istatistiki verilerini çıkartmayı, bu kişilerin karakteristik özelliklerini belirlemeyi, bu kişiler üzerinde sosyal bir baskı oluşmasına katkı sağlayarak hukuka dönmelerini sağlamayı ümit etmektedir.”


MÜRAACAT EDENLERİN BİLGİLERİ SAKLI TUTULACAK

“HAAK, çalışmaları sırasında kendisine müracaat eden başvurucuların tüm bilgilerini saklı tutmayı, sahibi istemedikçe hiçbir özel bilgiyi paylaşmamayı, haklarında değerlendirme yapılan kişilerin onur ve şahsiyetlerine zarar vermemeyi kendisine ilke edinmiştir.

HAAK, hakkında değerlendirmede bulunduğu hukukçuların savunma haklarına saygılı olup, bu kişilerden gelecek karşı bilgi ve belgeler çerçevesinde kararlarını kısmen veya tamamen değiştirmeye ve bundan doğacak maddi manevi sorumlulukları üstlenmeye hazırdır.

Hukuksuz kararlar ile mağdur edildiğini düşünen ve bu kararlara imza atan hakim savcıların sorumluluklarını merak eden kişileri, ellerindeki kararlarla birlikte HAAK’a müracaat etmeye davet ediyoruz.”
 
CBJ’den yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Cross Border Jurists Derneği kurulduğu günden buyana hukuksuzlukları duyurma, bunları raporlama, hukuka aykırı fiillerin faillerini belirleme ve bunlarla mücadele konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’de son yıllarda soykırım, işkence, kötü muamele, zorla kaybettirme, cinsel saldırı vb. gibi suçlar sistemli ve organize şekilde işlenmekte failleri tespit edilip cezalandırılmamaktadır. Bu durum Derneğimiz gibi, uluslararası insan hakları örgütleri ile saygın hukukçular tarafından da bir bütün halinde insanlığa karşı suç olarak kabul edilmektedir.

Uzman hukukçulardan müteşekkil Derneğimizin amaçlarından birisi de insanlığa karşı suç oluşturan eylemlerin doğrudan veya dolaylı faillerini belirleme ve bunları kamuoyu ile paylaşarak hukuksuzluklara dikkat çekme ve failler üzerinde baskı oluşturarak hukuka uygun davranmalarına katkı sağlamaktır.

Bu eylemlerinin asıl failleri arasında halen görevde olan hâkim, savcı veya avukat ya da akademisyen olarak görev yapan hukukçuların yer aldığını üzüntüyle gözlemliyoruz. Hukukun bir nevi perde ve meşrulaştırıcı aparat olarak kullanılması nedeniyle sistematik, yoğun ve organize şekilde işlenen ağır insanlık suçları ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından kolaylıkla farkedilememekte ve vehâmetleriyle orantılı bir tepki gösterilememektedir.

Derneğimize mail ya da mesaj yoluyla ulaşan, ya da üyelerimizle doğrudan temas kuran mağdurlar, hâkim ve savcıların bağımsız ve tarafsızlıklarını hiçe sayarak temel hak ve özgürlüklerini gasp ettiklerini, savunma haklarını ve masumiyet karinelerini hiçe saydıklarını, işlemedikleri suçlar nedeniyle hukuka aykırı elde edilen verileri delil olarak kullanmak suretiyle özgürlüklerinin kısıtlandığını, malvarlıklarına el konulduğunu, ağır yaptırımlara maruz bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Mağdurlar; bu hukuksuzluklara imza atan hâkim ve savcıların disiplin, hukuki ve cezai sorumluluklarının ne olduğunu öğrenmek istemiş ve bu konuda Derneğimizden görüş talebinde bulunmuşlardır.

Bu talepler doğrultusunda Derneğimiz bünyesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla teşekkül edecek “Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu” (HAAK) oluşturulmuştur.

HAAK’ın temel kuruluş amacı mağdurlardan gelen talepler doğrultusunda, mağduriyetlere sebebiyet veren hâkim, savcı ve mahkeme kararlarını ulusal ve uluslararası hukuk ilke ve içtihatları çerçevesinde analiz etmek, kararlarda tespit edilen hukuka aykırılıklar çerçevesinde bu kararlarda imzası bulunan yargı mensuplarının muhtemel cezaî, tazminî ve disiplin sorumluluklarını tespit etmeye çalışmaktır.

HAAK’ın çalışmaları neticesinde Derneğimiz, hukukçular eliyle yapılan hukuksuzlukların daha görünür hale geleceğini, bu kararlarda imzası bulunanların yeniden aslî vazife ve fonksiyonlarına dönme konusunda çalışmalarımızın bir îkaz anlamı taşıyacağını ümit etmektedir.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ