Nazlı Ilıcak '25 Aralık yazısı'ndan beraat etti: Olgusal temelleri vardı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 25 Aralık soruşturmasına ilişkin bir yazısından ötürü gazeteci Nazlı Ilıcak'a verdiği mahkumiyet kararının 12. Ceza Dairesi'nce bozulduğu ortaya çıktı.
Diken'den Kemal Göktaş'ın haberine göre, darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası aldığı için cezaevinde bulunan Nazlı Ilıcak hakkında, Bugün gazetesinde 11 Mart 2014 tarihinde yazdığı 'Sabah-atv satışında yeni bilgiler' başlıklı yazısı nedeniyle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve yazıda adı geçen diğer bazı kişiler şikayetçi olmuş ve 'gizliliği ihlal' suçundan dava açıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 29 Ocak 2015'te beraat kararı verildi ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 8 Eylül 2016'da kararı bozdu. Dairenin kararında, 'Ilıcak'ın yazısında kişilere, zaman ve mekan gibi kavramlara ayrıntılı biçimde yer verilerek gizliliğin ihlal edildiği, şikayetçiler hakkında kamuoyu nezdinde yolsuzluk yapan kişiler izlenimini oluşturacak biçimde suçlayıcı bir üslup kullanılarak lekelenmeme hakkının ihlal edilmesi nedeniyle basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığı' ifadeleri kullanıldı.Yerel mahkeme karara uyarak Ilıcak'ı 'gizliliği ihlal' suçundan mahkum etti. Ancak kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosyanın geldiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yazıda suç unsuru bulunmadığı görüşüyle mahkumiyet kararının bozulmasına hükmetti.

'İDDİAYA KONU YAZI, SES KAYITLARININ İFŞA EDİLMESİNEN SONRA YAYIMLANMIŞTIR'


Kararda, şöyle denildi:

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından siyasal alanda sert tartışmaların başladığı ve ülkenin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerine odaklandığı bu süreç içerisinde, aralarında Başbakan ve bazı bakanların olduğu birçok hükümet yetkilisine, bürokrata ve iş adamına ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internet ortamında yayımlanmıştır. İşte iddiaya konu yazı, bu ses kayıtlarının ifşa edilmesinden sonra yayımlanmıştır. İddiaya konu yazıyı kaleme alan sanık, yazı içeriğindeki bilgileri, '25 Aralık Operasyonu' olarak nitelendirilen soruşturma dosyasından değil, dava dosyasına sunulan belgelerden de anlaşılacağı üzere diğer basın ve yayın organları ile internette yayımlanan çeşitli kaynaklardan temin ettiğini ve amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu beyanla üzerine atılı suçu kabul etmemiştir.

'GAZETECİNİN PROVOKATİF VE SALDIRGAN OLMAYA HAKKI VAR'

İddiaya konu yazının konusunun yayımlandığı tarihte günceldir. Halkın halihazırda bildiği 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin yazı, yeterli düzeyde olgusal temele dayanmaktadır. Yazıda yer alan bazı ifadelerin rahatsız edici, kışkırtıcı ve hatta bir kısmının suçlayıcı olduğu değerlendirilebilir ise de, gazeteciler, tamamen temelden yoksun olmamak koşuluyla; nezaket sınırlarını aşan, polemik yaratan, provokatif, saldırgan, sert ifadeleri, gazeteci tekniği gereği sansasyonel/çarpıcı başlıkları kullanma hakkına sahiptir. Kendi bağlamı ve ifade ediliş şekilleri içerisinde de dikkate alındığında, yazıdaki bu ifadeler, kamu yararı bulunan ve toplumu yakından ilgilendiren konularla ilgili görüş, yorum ve eleştiri niteliğindeki değer yargılarından ibarettir.

Yazı içeriğindeki, ‘O bilgiler doğruysa' ibarelerinden ve yazının sonunda yer alan soru cümlelerinden anlaşılacağı üzere, konu lekelenmeme hakkını ihlal edecek ve okuyucuda kesin bir kanaat oluşturacak üslupla sunulmamıştır. Sanığın, söz konusu yazıyla okuyucuları aldatmak amacıyla kötü niyetle hareket ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir delil yoktur. Yazıda esas alınan ses kayıtları ile yazıdaki soruşturma dosyasında mevcut olduğu iddia edilen bilgiler yazının yayımlandığı tarihten önce farklı basın ve yayın organları ile internet ortamında ifşa edilerek alenileştirilmiş ve herkes tarafından bilinebilecek bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle gizliliğin korunmasına ilişkin amaç önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Sanığa yüklenen gizliliğin ihlali suçunun yasal unsurları oluşmamıştır. Aksi düşünce, gizliliğin ihlali suçu ile korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan basın özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir.

'ERDOĞAN'IN DAVAYA KATILMA HAKKI YOK'

Daire bu gerekçelerle Ilıcak hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda ayrıca, 'gizliliği ihlal' suçunun 'adliyeye karşı işlenen suçlar' arasında bulunduğuna dikkat çekilerek Erdoğan ve diğer şikayetçilerin davaya katılma hakkı bulunmadığı belirtildi.
 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ