İsveç'teki Hizmet Hareketi gönüllüleri kendilerini 'özgür' ve 'umutlu' hissediyor

İsveç merkezli Hej İnisiyatifi, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de soykırım boyutlarına varan ağır hak ihlalleri sonucu İsveç'e göç etmek durumunda kalan Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik bir anket çalışması yaptı.

“Hej! Bir Fikrim Var!” isimli anket çalışması Kasım 2019- Şubat 2020 tarihleri arasında 278 yetişkin ve 51 genç/çocuk katılımcı ile iki ayrı kitleye uygulanmış.

Çalışmada, ankete verilen yanıtlar grafikler yardımıyla istatistiki veriler şeklinde sunulmuş, sonraki bölümlerde ise anket sorularına verilen
yanıtlar esas alınarak iş ve kariyer planlama ve dil eğitimi gibi entegrasyon ve topluma katkı süreçleri, dini, kültürel ve manevi açılardan destek sağlanması, hizmet hareketinin işleyişi, Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin anlatılması ile çocuk ve gençlere dair konularda değerlendirme ve önerilere yer verilmiş.


Ankete ‘söylenme değil söyleme zamanı’ mottosuyla başladıklarını belirten Hej Inisiyatifi yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü Dr. Abdurrahman Koça, ‘Anketin tamamlanması ve raporunun hazırlanmasından sonra ikinci aşamaya geçtik. Bu dönem ise ‘Söyleme değil yapma zamanı’ olarak gerçekleşiyor. Anket sonrası süreçte katılımcıların geri bildirimleri ışığında adımlar atılmaya çalışıldı. Ankette öne çıkan konulardan olan dil, şeffaflık, rehberlik ve karar alma süreçlerine katılımın arttırılması gibi meselelere ağırlık verildi” dedi.

Anket çalışması sonucu, İsveç'teki Hizmet Hareketi mensuplarının 2020 itibariyle durumlarına ilişkin şu sonuçlara (ortalama) ulaşılmış:

*37 yaşında
*Evli ve 2 çocuklu
*15.5 yıl eğitimli, üniversite mezunu
*14.5 yıl çalışma hayatında bulunmuş
*Yaklaşık 2/3’ ü eğitimci
*5 yıl sivil toplum tecrübesi olan
*2 yıldır İsveç'te
*Gurbette, özgür ve umutlu
*6.7/10 puanla yaşamlarından memnun olan (çocuk ve genç katılımcılar 6.1/10)
*Yaklaşık %80'i “aile ve çocuklara yönelik rehberlik faaliyetleri”, “sosyal faaliyetler” ve “manevi destek” talep etmekte
*Türkiye'deki şartların daha da kötüleştiği, yaşanan mağduriyetlerin yeterince duyurulması ile Türkiye'dekilere yeterli desteğin verilmesi gerektiğini düşünenlerden oluşmuş.

Anket sonuçları BURADA 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ