CHP, işçi ölümleri için Meclis araştırması istedi

CHP, 2019 yılında en az 1736 işçinin iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybettiği, işçi ölümlerinin araştırılması, caydırıcı cezaların uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) araştırması istedi.
 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işçi ölümleri için Meclis araştırması istedi. 2019 yılında ay ay işçi ölümlerini sıralayan Tanrıkulu, yıl boyunca en az 1736 işçinin iş kazaların bağlı olarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

“Son yıllarda Türkiye’de işçi ölümleri ciddi oranlarda artış göstermektedir” diyen Tanrıkulu, en yüksek ölüm oranının yüzde 25 ile tarım ve orman iş kolunda ve hemen ardından yüzde 19’luk pay ile inşaat ve yol yapımı iş kollarında olduğunu kaydetti. Ölüm nedenleri incelendiğinde ise en yüksek oran yüzde 19 ile trafik ve servis kazası ve hemen ardından yüzde 16 ile ezilme ve göçük altında kalma gibi nedenlerin öne çıktığını kaydetti. Meclis’e sunduğu araştırma önergesinde Tanrıkulu, “Ayrıca çalışma mevzuatının amir hükümlerine aykırı çalışma biçimlerinin ve çalışma koşullarının bulunduğu, İş Kanunu’na aykırı alt-işveren uygulamalarının olduğu ve işçilerin haklarının bu tür uygulamalar nedeniyle fiilen uygulanamadığı, ücret ve sosyal güvenlik haklarına yönelik kısıtlamalar olduğu da göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.


ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENSİN

Meclis’e sunduğu dilekçesinde Tanrıkulu şunları söyledi: “İş kazaları ve sebebiyet verdiği ölümler dahilinde belirtilen sorunların, mevzuata aykırı uygulamaların ve iş kazalarının nedenlerinin belirlenerek; işçilerin, emekçilerin sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi, haklarının gerçek anlamda koruyucu yasal düzenlemelerle hayata geçirilebilmesi için etkili ve sürekli önlemlerin ivedi alınarak; benzer ölümlerinin yaşanmasının önüne geçilmesi, yaşanan ölümlerde ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenerek haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105′ inci Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ