Başkanı ve başkanvekili de dahil; AYM’nin yarısı hukukçu değil

Prof. Dr. Kemal Gözler, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin yarısının hukukçu olmadığını söyledi. Gözler, “Anayasa değişikliği yapılarak, Anayasa Mahkemesi’ne hukukçu olmayan kişilerin seçilmesi Anayasa tarafından açıkça yasaklanmalıdır.” dedi.
Anayasa profesörü Kemal Gözler, hukuk fakültelerinin hukukçu olmayan dekanlarının ardından Anayasa Mahkemesi’ni de mercek altına aldı. Anayasa Mahkemesi’nin mevcut 16 üyesinin mezun olduğu okulları araştıran Gözler, yüksek mahkemenin başkanı ve başkanvekili de dahil olmak üzere üyelerin yarısı hukuk fakültesinden mezun olmadığını tespit etti. Gözler, hukukçu olmayan dört üyenin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dördünün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını belirtti.


“Hukuk Fakültesi Mezunu Olmayan Anayasa Mahkemesi Üyeleri” başlığıyla yayınladığı makalede Gözler, “Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin Başkanlarının, Başkanvekillerinin ve üyelerinin önemli bir kısmının hukukçu olmadığı bir ülkede aslında hukuk fakültesi dekanlarının hukukçu olmaması şaşırtıcı değildir. Kanımca Türkiye’de bir de ‘hukukçu olmayan hâkimler sorunu’ vardır ve bu sorun da incelenmelidir” ifadelerini kullandı.

İLAHİYATÇI DA VAR, TIP DOKTORU DA…

Amerika Birleşik Devletleri anayasasında da Yüksek mahkeme üyeliği için hukuk fakültesi mezunu olmayı şart koşan bir hüküm bulunmadığını hatırlatan Gözler, “ABD Başkanları isterse hukukçu olmayan bir kişiyi Yüksek Mahkemeye üye olarak atayabilirler. Ancak, 1941’den bugüne ABD Yüksek Mahkemesi’ne hukukçu olmayan tek bir üye dahi atanmamıştır.” diye yazdı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALI

Kemal Gözler, makalesinin sonunda ise şu çağrıyı yaptı: “Türkiye’de yargı organına üye seçme yetkisi konusunda siyasal makamlara en ufak bir takdir hakkı bırakmamak lazımdır. Çünkü bu haklarını kötüye kullanacakları konusunda karine vardır. Bu nedenle Anayasa Değişikliği yapılarak, Anayasa Mahkemesine hukukçu olmayan kişilerin seçilmesi Anayasa tarafından açıkça yasaklanmalıdır. Bu ülkede tanınan her istisna, kural haline gelir. Varlığı istisnaen mazur görülebilecek adamlar, asıl adamları kovar.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ