Mahkemesiz isim ve soyadı değişikliği geliyor!

Müftülere nikâh kıyma yetkisiyle tartışılan Nüfus ve Vatandaşlık Kanunu Tasarısı, Soyadı Kanunu’na aykırı olan, yazım ve imla hatası bulunan isimleri düzeltmek için mahkemeye gidilmeyecek, nüfus müdürlükleri yetkili olacak.

Müftülere nikâh kıyma yetkisiyle tartışılan Nüfus ve Vatandaşlık Kanunu Tasarısı, Soyadı Kanunu’na aykırı olan, yazım ve imla hatası bulunan isimleri düzeltmek için düzenleme getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, bu isim ve soyadları il ve ilçe idare kurullarınca iki yıl süreyle mahkeme kararı olmadan değiştirilebilecek.


Soyadı Kanunu’nun, üçüncü maddesi, “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz” diyor. Tasarının geçici 8. maddesi ile Soyadı Kanunu’na aykırı bu tip soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları artık mahkemeye gitmeden değiştirilebilecek. Kişinin iki yıl içinde, nüfus müdürlüğüne yazılı başvurması kaydıyla il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilecek. 

Hürriyet'ten Oya Armutlu'nun haberine göre, tasarıyla birlikte evlilik dışı doğan ve babanın tanıdığı çocuklar, babanın nüfusuna nakil edilecek ve babalarının soyadını alacaklar. Tasarıyla “Bu Kanun yürürlüğe girinceye kadar tanıma beyanı veya babalığa hüküm kararı sonucu ana hanesine tescil edilen çocukların baba hanelerine nakline ana ve babanın birinin, çocuk ergin ise kendisinin müracaatı aranır” düzenlemesi yapıldı. 

YABANCILARLA EVLİLİĞE 'GENEL AHLAK' ŞARTI

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında da kritik bir düzenleme yapıldı. Evlenme yoluyla kazanılacak vatandaşlıkta aranan “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama” şartına “genel ahlak” eklendi. Gerekçeye göre evlilik öncesi genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmuş olanların vatandaş olmaları önlenecek. 
18 yaşına kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler, ana veya babalarının ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlıklarını gösteren tıbbi rapor ibrazıyla Türk vatandaşlığını kazanacaklar.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ