Çorlu tren faciası davasında heyetin çekilme talebine ret

Çorlu tren faciası davasında heyetin dosyadan çekilme talebi kabul edilmedi. Dosyayı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderen 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi, reddedildi.
Çorlu tren faciası davasında heyetin dosyadan çekilme talebi kabul edilmedi. Dosyayı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderen 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi, reddedildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün, heyetin davadan çekilme kararını değerlendirdi.

Mahkeme savcısı verdiği mütalaada, yaşanan olaylara  değinerek, çekinme kararında belirttiği, celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar, mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddiaların, CMK 25/1 maddesinde düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının şüpheye düşürmesi gerektirir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirdi.


Mahkeme yaptığı değerlendirmede,  hakimin davaya bakamayacağı hallerin CMK’nın 22 ve 23’üncü maddelerinde düzenlendiği, CMK’nın 30/2 maddesi ise hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler nedeni ile davadan çekildiğinde izlenecek kanuni usulün düzenlendiği, Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 03.07.2019 tarihli duruşma zaptı ve duruşma CD’si heyetimizce incelendiği belirtildi. Mahkemenin aldığı kararda şöyle denildi:

“Bir kısım müştekiler vekillerinin yapmış olduğu taleplerin duruşma başlamadan önce gerçekleştiği iddia olunan alaylara ilişkin ilgililer, hakkında suç duyurusuna yönelik olduğu, mahkeme heyetine yönelik başkaca bir iddianın bulunmadığı, yapılan suç duyurusu talebinin ya da taraflarca bu konudan bahis yapılabilecek şikayetin muhatabı mahkeme heyeti olsa bile, sadece suç duyurusu ya da şikayetin varlığının davanın konusu ve tarafları bakamından mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyeceği, bu hali ile dosya kapsamında heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığı, Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkeme heyeti tarafından verilen çekinme kararının CMK’nın 30/2 maddesi uyarınca uygun olmadığına, heyetin duruşmadan çekilmesi kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekli işlemlerin yapılması için Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edilmesine dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliği ile karar verildi.”

NE OLMUŞTU?

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili davanın dün görülen ilk duruşmasında, mahkeme heyetinin davadan çekilme kararının ayrıntıları duruşma tutanağında yer almıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde müştekiler ve avukatları salona alınmamış, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları polis tarafından darp edilmişti.

Yaklaşık bir saatin ardından müştekiler ve avukatları salona alındı. Bazı müşteki avukatları olayla ilgili mahkeme heyetince işlem yapılmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcının da suç duyurusunda bulunulmasını istemesi üzerine mahkeme heyeti herhangi bir reddi hakim talebi olmadığı halde davadan çekilme kararı verdi.

Heyet davadan çekilme gerekçesini Ceza Muhakemesi Kanununun 22 ve 31’inci maddelerine dayandırdı.

Mahkeme heyetinin kararında şu ifadelere yer verildi:

“Bir kısım müştekiler vekilinin duruşma öncesinde meydana gelen olaylar ve emniyet görevlilerinin görev kapsamı dışında fiili tecavüzlerine yönelik olarak halihazırda mahkememiz heyetince işlem yapılmasına, duruşma açılmadan önce bu hususta müştekilerin dinlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına yönelik taleplerinin belirtilen eylemlerin duruşma başlamadan önce gerçekleşmesi nedeniyle reddine, bir kısım müştekiler vekilinin belirtilen hususlarda suç duyurusunda bulunma hususunda muhtariyetlerine oy birliği ile karar verildi.”Konuyla ilgili talebi sorulan savcının “Yapılan işlemlerin duruşma düzenini sağlamaya yönelik olduğu ancak emri aşar güç kullanmaya yönelik olduğu için ilgililer hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi talep olunur” dediği tutanağa yansıdı.

Mahkeme heyetinin duruşmadan çekilme kararı tutanakta “Celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliyemiz çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar bir bütün halinde değerlendirildiğinde 5230, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 22-31. maddeleri kapsamında mahkememiz heyetinin duruşmadan çekilmesine” ifadeleriyle yer aldı.

Mahkeme heyeti, başka bir heyetin görevlendirilmesi için dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ