Türkiye Azerbaycan’a asker gönderiyor

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkerede “Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı” denildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Türkiye bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.


AZERBAYCAN TEZKERESİ TBMM’DE

Meclis’e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek, “Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı” denildi.

Tezkerede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşmaya işaret edilerek, “Taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK’nın Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan tezkere metninde “Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez ve bu Merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev parasının, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’ uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, BMGK kararları ve AGİT ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

TÜRK ASKERİ NEREDE GÖREV YAPACAK?

Tezkere metninde Türk askerinin görev yapacağı yer olarak kurulacak ortak merkez işaret edildi.

Ancak bu merkezin Dağlık Karabağ’da mı, yoksa Dağlık Karabağ dışındaki Azerbaycan toprakları içinde mi olacağı belirtilmedi.

Rus kaynaklar daha önce yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Dağlık Karabağ dışındaki merkezde görev alacağını belirtmişti.

Türk kaynaklar ise Rusya’nın tersine Dağlık Karabağ’daki merkezde görev alınacağını ileri sürmüştü.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ