DÜNYA
Mikrofon Rus Halkında Mikrofon Rus Halkında Rus halkı masalları yemedi: "“Azmettirici, her zaman tetikçiyi ortadan kaldırır”