N11.com alışveriş sitesinde müşterilerin verileri çalındı

İnternet teknolojisinin sunduğu kolaylıklardan faydalanma oranındaki artış ile doğru orantılı olarak, kişisel bilgileri, alışveriş sitelerini ve verilerini hedef alan siber saldırılar da yükseliş eğiliminde.


Hedef alınan alışveriş siteleri zincirinin son halkası N11.com oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, N11.com sitesinden alışveriş yapan 832 müşterinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. 

N11.com, kuruma bildirimde bulunarak müşterilerin bilgilerinin çalındığını belirtti.


KVKK, kredi kartı bilgileri dahil verilerin çalınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir' hükmünü amirdir. 

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle; 

Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği, 

Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı, İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu, İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği, İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] adresinden bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER BİLİM & TEKNOLOJİ HABERLERİ