Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan KHK’lılar için tavsiye kararı: Sicil hareketlerini silin

Kamu Denetçiliği Kurumu, ihraç edildikten sonra göreve iade edilen kamu çalışanları için emsal niteliğinde bir tavsiye kararı aldı. KDK, bu kişilerin sicil hareketlerinin silinmesini istedi.
Devlet Demiryolları İşletmesi’ne bağlı fabrikada çalışırken, 2016 yılında cemaat bağlantısı gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen E.A., ihraç işlemine yaptığı itiraz sonucu görevine iade edildi.


GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KAYITLARI SİLİNSİN

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran E.A., kamu görevine iade edildiği için görevden uzaklaştırılma işlemine ait kayıtların hizmet cetveli, sicil hareketleri ve Hizmet Takip Programı’ndan (HİTAP) silinmesini istedi. Başvuruyu inceleyen KDK tarafından E.A.’nın talebi haklı bulunarak, sicilinden ‘görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi gerektiği’ yönünde tavsiye kararı alındı.

HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL

Başvuruyu inceleyen ombudsman, E.A.’nın talebini haklı buldu. Özlük dosyası dışında tutulan hizmet belgelerinde Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) gibi sistemlerde görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Bunun aksine yönelik idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığına işaret edildi.

İLGİLİ İLGİSİZ KİŞİLER BU BİLGİLERE ULAŞABİLİR

KDK kararında, “Diğer taraftan, görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun başvuran ve benzer durumdakiler hakkında olumsuz algılara yol açarak başvuranın işyeri huzurunu olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

KHK’DAN AYRI BİR İDARİ İŞLEM

Kararda, E.A.’nın talebinin idare tarafından görevden uzaklaştırma kararının KHK’dan ayrı idari işlem olması gerekçesiyle reddedildiği hatırlatıldı. Görevden uzaklaştırma tedbirinin OHAL ilan edilmesine ilişkin konulara dayandığına ve her iki işlemin birbirinden tamamen bağımsız işlem olarak düşünülemeyeceğine dikkat çekildi.

BENZER MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı tavsiye kararında ayrıca KHK ile ihraç işleminden önce OHAL gerekçeleriyle görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanıp, yine KHK veya OHAL İnceleme Komisyonu kararına göre, göreve iade edilenler de dahil olmak üzere benzer durumdaki kişilerin muhtemel mağduriyetlerinin giderilmesi için de düzenleme yapılması istendi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ