TBMM’de geçerek yasalaştı: Yassıada kararları yok sayıldı

1960 darbesi sonrası kurulan Yüksek Adalet Divanı’nın vermiş olduğu tüm kararlar, TBMM’de kabul edilen yasa teklifi ile yok hükmünde sayıldı.


Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada’da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan 2 maddelik yasa teklifi ile 27 Mayıs 1960 tarihinde icra edilen darbenin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve ‘Yassıada yargılamaları’ olarak bilinen kararlar yok sayılacak. 


Teklif ile Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukukî dayanağını oluşturan ve hâlen yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılması amaçlanıyor. Ayrıca yeni bir dava yolu öngörülerek, Yüksek Adalet Divanı’nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte hükümsüz hâle gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkân sağlanıyor. 

Yassıada yargılamalarında dönemin Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes’le birlikte bakanlar Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun idam cezası istemiyle yargılanmıştı.  
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ