Mustafa Yeneroğlu: AYM ya iptal edecek ya da kapsamını genişletecek!

Yürürlüğe giren yeni ceza infaz yasası hakkında konuşan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, “Anayasa’ya aykırılıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ya da kapsamının genişletileceği aşikârdır” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski partisi AKP’nin MHP ile ortak hazırladığı infaz yasasında değişiklik paketinin; kamuoyunun, partilerin ve akademisyenlerin görüşleri alınmadan hazırlandığını ifade etti.  

Yürürlüğe giren yasanın demokratik bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten Mustafa Yeneroğlu, “Bu yasanın, başta hukuk devleti ve eşitlik ilkesi olmak üzere, anayasaya aykırılıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ya da kapsamının genişletileceği aşikârdır” dedi. 


“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Yasada belirli suçların kapsam dışı bırakılmasının Anayasa’da düzenlenen eşitlik ilkesine ve AİHS’de düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Ülkemizde sivil toplumun gelişmesi için uğraşan aydınlar ve hala haklarında bir hüküm verilmemiş, yani hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesine göre henüz masum olanlar, bu kanundan yararlanamayacaktır” ifadelerini kullandı. 

“Hukuk sistemimizi toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde adil hale getirmek” olduğunu hatırlatan Yeneroğlu, “Nitekim hukukun üstünlüğünü esas alan bir yargı paketinde olması gereken temel yaklaşım, adil yargılamayı korumak olmalıdır. Ne var ki, infaz paketi, sayısız kişinin yargılama sürecinde sadece temel haklarını kullanmalarından dolayı Terör Kanunu kapsamında soruşturma açılmasını, tutuklanmasını ve mahkûm edilmesini gözetmemiş, daha da üzücü olanı bu yüzden mahkûm olan kişilerin cezaevinden çıkmasını da sağlamamıştır.” sözleriyle eleştirdi. 

“TOPLUM VİCDANINI YARALAYACAK KİŞİLER CEZAEVİNDEN ÇIKACAK”

“Bir taraftan işledikleri suç bakımından toplumun vicdanını yaralayacak kişilerin cezaevlerinden çıkarılmasıyla toplumun huzuru bozulacak, diğer taraftan da boşalan cezaevleri mevcut cezalar ve adil olmayan yargılamalar nedeniyle tekrar doldurulacaktır” diyen Yeneroğlu, “Son olarak Covid-19 nedeniyle öne çekildiği söylenen bu teklif, başta tutuklular olmak üzere, salgın hastalık tehlikesi bakımından ağır risk altındaki kişiler açısından da kanun önünde eşitlik ilkesini dikkate almamıştır.” dedi.   

Özellikle belirli suçların kapsam dışı bırakılması, Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen “eşitlik” ilkesine ve AİHS’nin 14. maddesinde düzenlenen “ayrımcılık” yasağına aykırı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Hukukun hakikati, demokratik toplumun gerekliliklerinden farklı bir şey değildir. Demokratik toplumun gereklilikleri ise evrensel hukuk ilkeleri ve anayasamız üzerinde yükselir.  Hukuk, özellikle de mevzuatımız, bu hakikatle uyum ve ahenk içinde olduğu ölçüde meşruiyet kazanır. Bu bakımdan infaz kanunu; adil ve eşit olmaktan uzak, anayasaya ve evrensel hukuka aykırı ve meşruiyet açısından sorunludur.” şeklinde ifade etti.  

“MAFYA LİDERLERİ, HIRSIZLAR, GASPÇILAR TAHLİYE OLACAK”

“Nitekim, bu kanun ile yolsuzluk yapanlar, devlet malını zimmetine geçirenler, çete ve mafya liderleri, hırsızlar ve gaspçılar cezaevinden tahliye olacak ve toplum için tehlike olmaya devam edeceklerdir” diyen Yeneroğlu, “Oysa cebir ve şiddet içeren bir eylemi olmayıp, katıldığı örgütün terör örgütü olduğunu bilmeyen ve bu vasfı desteklemeyen, ancak buna rağmen terör örgütü üyeliğinden yaftalananlar, ‘terör örgütü üyesi olmamakla beraber, terör örgütüne yardım edenler’, ‘şiddeti övüp teşvik etmemekle beraber terör örgütü propagandası yapmakla suçlananlar’, tweet atanlar, basın özgürlüğü kapsamında tutuklanan gazeteciler haksız yere cezaevinde kalacaklardır.” dedi.  

“MASUM BİR İNSANIN CEZAEVİNDE KALMASI ADALET DEĞİLDİR”

“Hala haklarında bir hüküm verilmemiş, yani hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesine göre henüz masum olanlar, bu kanundan yararlanamayacaktır” diyen Yeneroğlu, “Masum olan bir kişinin haksız yere cezaevinde kalması adaletin tecellisi değildir. Umardım ki Peygamber Efendimiz’in ‘afta hata edilmesi, cezalandırmada hata edilmesinden daha iyidir’ hadisine riayet ederek, tutuklu ve hükümlüler arasında, hükümlülerin de kendi arasında ayrım yapılmadan, özellikle içi boşaltılmış terör tanımı ile cezaevinde kalan, tutuklu bulunan kişiler de bu aftan ve infaz paketinden yararlanabilsin.” dedi.  

Yeneroğlu, “Demokratik bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan bu yasanın, başta hukuk devleti ve eşitlik ilkesi olmak üzere, anayasaya aykırılıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ya da kapsamının genişletileceği aşikardır.” ifadesini kullandı.  
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ