Belediye başkanından alınan yetkiler için Danıştay’a açılan dava reddedildi

CHP'nin İstanbul ve Ankara Belediyeleri’ni kazanmasının ardından belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisinin belediye başkanından alınıp Belediye Meclisi’ne devredilmesine karşı açılan dava Danıştay tarafından reddedildi
 Ticaret Bakanlığı, AKP’nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda büyükşehir belediyesinin yönetimini kaybettiği yerel seçimlerin hemen ardından 15 Mayıs 2019’da belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisinin belediye başkanından alıp belediye meclislerine veren bir genelge çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı. Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddetti.

AKP’Lİ BAŞKANLAR YILLARCA YETKİYİ KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dava dilekçesinde genelgenin ‘üst hukuk normlarına aykırı olduğunu’ iddia ederek, bugüne kadar sadece başkan tarafından kullanılan yetkinin değiştirilmesindeki amacın siyasi olduğunu, yasada belediye ve bağlı işletmelerde yönetmenin başkana ait bir yetki olduğunun yasayla belirlendiğini, çıkan genelge ile meclisin bu şirketleri hem yönetip hem de denetlemesi gibi bir durumun ortaya çıktığını belirterek bu durumun hukuk mantığına aykırı olduğunu vurgulamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yıllarca AKP’li Belediye Başkanı tarafından kullanılan yetkinin kendisinden alınmak istenmesine karşı çıkmış, belediye şirketlerinin birilerine ballı maaş sağlamak amacıyla kullanıldığını açıklamıştı.


TETKİK HAKİMİ BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Danıştay tetkik hakimi, belediyenin yürütmenin durdurulması yönündeki talebi haklı buldu. Danıştay 8 ve 10. dairelerinden 9 üyenin katıldığı müzakere sonrasında ise yürütmenin durdurulması talebi 5 üyenin oyuyla reddedildi. Karara muhalefet şerhi koyan 4 üye ise şerh gerekçelerini şöyle dile getirdi: “Şirketlere ilişkin faaliyetler konusunda 5393 sayılı Yasanın 56. Maddesi uyarınca faaliyet raporu hazırlayıp, meclisin denetimine sunan ve yetersiz bulunması halinde meclisçe 26. Madde uyarınca görevine son verilebilen başkanın, söz konusu şirketleri yönetme yetkisi kapsamında Yönetim Kurulundaki temsilcisini de değiştirme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin meclise ait olduğunun kabulü şeklindeki yaklaşımın, meclisin bu şirketleri hem yönetip, hem denetleyebileceği gibi yasanın amaç ve sistematiğine aykırı bir sonuca yol açacağı açıktır.”

MUHALEFET ŞERHİ ÇARPIKLIĞI ORTAYA KOYDU

Karara karşı oy kullanan üyeler muhalefet şerhinde, meclisin şirketleri denetlemekle görevli olduğunu, yeni genelgeyle meclise hem yönetme hem denetleme görevinin verilmesinin hukukun amaç ve sistematiğine ters düştüğünü belirtti. Tetkik hakimi de genelgeyi hukuka aykırı buldu! Dosyayı inceleyen tetkik hakimi de görüşünde, belediyeyi temsil yetkisinin belediye başkanında olduğunu, şirketlerin yönetiminin de bu yetki kapsamında olduğunu belirterek Bakanlık genelgesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ