Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır

Anayasa Mahkemesinin son dönemde aldığı kararlarla ilgili 'sancılı ve sakat' yorumunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin yeni hükümet sistemine göre baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM’nin son dönem aldığı özgürlükler ile ilgili kararların ‘sancılı ve sakat’ olduğunu söyledi, ‘yeniden yapılandırılmalıdır’ dedi.

“Bu maksatla da yeni hükümet sistemi parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır ” diyen Bahçeli şöyle devam etti:


"PARLAMENTER SİSTEMİN KAMBURLARI…”

“Bugün ülkemiz devamlı tahkimi ve ikmali yapılan bir husumet cephesiyle karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır. Bu maksatla da yeni hükümet sistemi parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Nihayetinde hakim ve havi hukuk sistemi mutlaka ele alınmalı, darbe dönemlerinin ürünü ve mirası olan yargı müessesleri demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.”

"AYM’LER PARLAMENTER SİSTEMLERDE VAR"

Parlamenter sistem döneminin kapandığını, Anayasa Mahkemelerinin parlamenter sistemlerde olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle konuştu:

“Özellikle Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak ‘Yüce Mahkeme’ veya ‘Yüksek Mahkeme’ler yer almaktadır. Buna karşılık parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde ise Anayasa Mahkemeleri bulunmaktadır. Hâlbuki ülkemizde tarihi nitelikli bir yönetim reformu yapılmış, egemenliğin yegane sahibi aziz Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih etmiş, parlamenter sistem dönemi kapanmıştır. Milli bekamızı tehdit eden devasa sorunlara daha etkili karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle verilmektedir. Anti-demokratik girişimlerin önü yine bu hükümet sistemiyle kesilmektedir.”

"KÜFLÜ PRANGALAR…"

Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumlarının yeniden yapılanması gerektiğini söyleyen Bahçeli  “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin hükümet sisteminin doğasına uygun olarak yeni baştan yapılandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Demokrasinin ilkeleriyle ve aziz milletimizin iradesiyle temellenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır. Bunlardan birisi de ilk defa 1961 Anayasa’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Anayasa Mahkemesi’dir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.”

"DİVAN-I ALİ KURULMALI"

Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla masaya yatırması gerektiğini aktaran Bahçeli, “Divan-ı Ali kurulmalıdır” dedi:  “Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zeminde devamını ve güçlenmesini mümkün kılacak reformların gecikmeksizin yapılması acil bir ihtiyaçtır. Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı, zulüm olan yargılamaların tüm sonuçlarının yok sayıldığı bir dönemde, Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu ve esaslarıyla birlikte, yüksek demokratik standartlar bunu gerektirmektedir. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

"AYM’NİN KARALARI SANCILI VE SAKATTIR"

AYM’nin son dönemde verdiği kararların ‘sancılı ve sakat olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Siyaset kurumunun görevi, yaşanan karanlık dönemlerin muhasebesi ile geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, kudretli devlet inşası için gerekli demokratik adımları ve atılımları süratle hayata geçirmektir. Geçmişin hüzünlü ve kaotik dönemlerinden hukuken, fiilen, fikren ve ruhen kurtuluş bu şekilde sağlanacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Türkiye darbelerle yüzleştikçe, darbelerin demokrasi karşıtı kurumlarıyla hesaplaştıkça istikbal ve istiklalini sarsılmaz biçimde güvenceye alacaktır. Yeni yasama yılının başlangıcında bu konunun samimi, sağduyulu, önyargısız, demokrasi ahlakına ve milli gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ