SAĞLIK
Sağlık endeksi: Türkiye 169 ülke arasında 51’inci, birinci İspanya Sağlık endeksi: Türkiye 169 ülke arasında 51’inci, birinci İspanya 169 ülkeyi kapsayan ‘en sağlıklı ülkeler endeksi’nde Türkiye 51’inci sıraya çıktı. Türkiye 2017’de 54’üncü sıradaydı.