OHAL'de işkenceler ve hukuksuzluklara kanun zırhı..

Olağanüstü Hal (OHAL) dönemi için çıkarılan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile işkencecilere kanun zırhı yasallaştırıldı.
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile birçok hukuksuz maddede de yasalaştı. Avukat Nurullah Albayrak, bu maddelerden birine  CMK 104. maddesinde yapılan değişikliği örnek gösterdi. KHK ile daha önce ilgili maddenin 2. fıkrasındaki “Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.” ifadesindeki ‘ret kararına’ kısmı ‘Bu kararlara’ şeklinde değiştirildi.

Bu durumu değerlendiren Albayrak, daha önce mahkemenin bıraktığı tutuklu sanıklara yapılan itirazların hukuksuz olduğunu ortaya çıktığını vurguladı. Albayrak, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 31 Mart 2017’de tahliye edildikten sonra Silivri Cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alınıp tutuklanan gazetecileri hatırlattı.

 Albayrak şunları söyledi: ” Yeni KHK ile tahliye kararlarına itiraz edilebilmesi için düzenleme yapılmış. Yani neymiş, tahliye kararlarına itiraz edilemiyormuş ve gazetecilerin tahliyesine savcı tarafından yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklanmaları yasaya aykırıymış.”


TERÖR GEREKÇESİYLE İŞLENEN SUÇLAR CEZASIZ KALACAK

lağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) “darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği” ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirildi.

8 Kasım 2016 tarihli kararnamenin 37’nci maddesine “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” fıkrası eklendi. Söz konusu ek, “Terörle mücadele’ adı altında işlenecek her suç artık cezasız kalacak” şeklinde yorumlandı.

696 nolu KHK’ya getirilen yeni bir madde ile 15 Temmuz’dan sonra her türlü işkenceye karışanlar ve hukuksuz olaylara başvuranlar koruma altına alındı. Madde ile, “Resmi bir sıfatı taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında harakete eden kişiler hakkında da birinci fıkra uygulanır” dendi.HUKUKUN DIŞINA ÇIKANLARA KORUMA

Yeni KHK’da atıf yapılan madde ise hukuksuz olaylara karışanlara karşı hukuki, idari ve mali ve  cezai alanda tam koruma sağlıyor.

***

KHK’da dikkat çeken maddeleri Hakim Nuh Hüseyin Köse yorumladı

Hakim Nuh Hüseyin Köse, KHK’lardaki kritik noktaları tek tek inceledi. Hakim Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KHK’da yargıdan kamuya, işçilerden cezaevlerine dek bilinmesi gereken yeni düzenlemeleri anlattı.


İşte Hakim Nuh Hüseyin Köse’nin notları…

İstinaf mahkemelerinin kurulmasıyla içtihat mahkemesine dönüşeceği söylenerek üye sayısı azaltılan Yargıtay’a, 696 sayılı Olağanüstü hal KHK’sı gereği 100 yeni üye ataması yapılacak.

KHK’da uyarınca: CMK 209 da yapılan değişiklikle istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanılacak belgeler okunmayıp sadece anlatılacak

KHK’da yapılan düzenleme ile Ceza İstinaf daireleri, mahkeme kararlarını;

-Hükmün gerekçeyi içermemesi ve Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması gerekçeleriyle bozamayacaklar. (KHK 98.m)

696 sayılı KHK’da Ceza mahkemeleri adına yapılan en belirgin değişiklik, İstinafların bozma kararlarını önemli ölçüde düşürecek olan 98. maddesi. Artık İstinaflar, gerekçesizlik ve savunma hakkının sınırlandırılması gerekçesiyle kararları bozup alt mahkemeye gönderemeyecekler.

-696 sayılı KHK’da eklenen hüküm uyarınca, 5271 sayılı CMK nın 188. maddsinde yapılan değişiklikle ”Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunmaması veya mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir”

“Son KHK” uyarınca; Cezaevinden verilen zorunlu kıyafetleri giymeyen ya da onlara zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası verilecek.

“Son KHK” uyarınca; Terör suçları, örgütlü suçlar ile cinsel dokunulmazlığa

karşı işlenen suçlar hariç ; Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl taksirlilerde 5 yıl veya daha az hapis cezasına alanların doğrudan açık ceza infaz kurumlarına gnderilmesi uygulaması 5 yıl daha uzatıldı

“Son KHK” uyarınca PTT’ye alınacak personele kamuya alınacak personele ilişkin hükümler uygulanmayacak.

“Son KHK” ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılması için hareket eden hiç kimsenin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz (121.madde)

“Son KHK” ile taşeron işçilerin, kamuya geçebilmek için birikmiş kıdem tazminatı ve diğer haklarından feragat etmeleri gerektiği gibi anlaşılan maddenin(127-c) açıklanması gerek.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER İŞKENCE HABERLERİ