Akıllara ziyan KHK’lar: Resmi görevi olsun olmasın işkenceciler koruma altına alındı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birçok hukuksuz maddede de yasalaştı. Avukat Nurullah Albayrak, bu maddelerden birine CMK 104. maddesinde yapılan değişikliği örnek gösterdi.
KHK ile daha önce ilgili maddenin 2. fıkrasındaki “Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.” ifadesindeki ‘ret kararına’ kısmı ‘Bu kararlara’ şeklinde değiştirildi.

Bu durumu değerlendiren Albayrak, daha önce mahkemenin bıraktığı tutuklu sanıklara yapılan itirazların hukuksuz olduğunu ortaya çıktığını vurguladı. Albayrak, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 31 Mart 2017’de tahliye edildikten sonra Silivri Cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alınıp tutuklanan gazetecileri hatırlattı.
Albayrak şunları söyledi: ” Yeni KHK ile tahliye kararlarına itiraz edilebilmesi için düzenleme yapılmış. Yani neymiş, tahliye kararlarına itiraz edilemiyormuş ve gazetecilerin tahliyesine savcı tarafından yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklanmaları yasaya aykırıymış.”

Terör gerekçesiyle işlenecek her suç artık cezasız kalacak

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) “darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği” ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirildi.

8 Kasım 2016 tarihli kararnamenin 37’nci maddesine “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” fıkrası eklendi. Söz konusu ek, “Terörle mücadele’ adı altında işlenecek her suç artık cezasız kalacak” şeklinde yorumlandı.

696 nolu KHK’ya getirilen yeni bir madde ile 15 Temmuz’dan sonra her türlü işkenceye karışanlar ve hukuksuz olaylara başvuranlar koruma altına alındı. Madde ile, “Resmi bir sıfatı taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında harakete eden kişiler hakkında da birinci fıkra uygulanır” dendi.Hukuksuzluklara karışanlara tam koruma

Yeni KHK’da atıf yapılan madde ise hukuksuz olaylara karışanlara karşı hukuki, idari ve mali ve  cezai alanda tam koruma sağlıyor.

Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER İŞKENCE HABERLERİ