Kayseri Belediyesi Sayıştay’a takıldı: 86 taşınmazın kaydı yok

Sayıştay’ın 2018 denetim raporu AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüzlüklerini bir bir ortaya döktü. Rapora göre 86 taşınmazın kaydı tutulmadı... Az maliyetli yerli araba yerine Audi, Passat, Volvo gibi maliyeti yüksek araçlar alındı.


1 Milyar TL’nin üzerinde borcuyla boğuşan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu, belediyedeki usulsüz işlemleri gözler önüne serdi.

İşte Sayıştay Raporu’na yansıyan o usulsüzlükler:


-Belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmedi. Maliye hazinesinden tahsisli 57 adet ve il özel idaresinden tahsisi devralınan 29 adet taşınmaz belediye muhasebe kayıtlarından izlenemiyor. Kayıt bilgisi bulunmuyor.

-Belediyenin 306 kalem ürüne yönelik (varlık modülündeki) yıllık bakiye tutarı ile kesin mizan tutarları karşılaştırıldığında 234.301.221,54 TL fark var.

-Protokol uyarınca ilçe belediyelerinden alınması gereken ilan ve reklam vergisi yüzde 50 hasılat payı, 6 ilçe belediyesinden alınırken 10 ilçe belediyesinden alınmadı.

MUHASEBE KAYDINDA 3 MİLYON 712 BİNLİK EKSİKLİK

– Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin bilançolarında yer alan belediyeye ait sermaye tutarları ile belediyenin bilançosunda yer alan 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı tutarları karşılaştırılması sonucunda belediye muhasebe kayıtlarında 3.712.341,55 TL tutarında eksiklik olduğu tespit edildi.

– Üç adet Organize Sanayi Bölgesinin Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılması gereken işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı hasılatının tahakkuk ettirilmediği tespit edildi. Belediyenin yerel derneklerle yapılan ortak işbirliği projelerinde, bir projede bulunması gereken proje planı, bütçe, eylem planı gibi unsurların bulunmamasına rağmen iş birliğini devam ettirdiği görüldü.

– Belediyenin lojman tahsis işlemlerine ilişkin olarak; geçmiş dönemle birlikte cari dönemde de tahsis işlemlerini yürütmek için gerekli olan lojman tahsis komisyonunun kurulmadığı belirtildi. Ayrıca karar defteri tutulmadığı, tahsisi yapılmış olan konutların mevzuata göre türlere ayrılmadığı, bazı kişilere şartları sağlamadığı halde görev tahsisli konut tahsis edildiği, bazı kişilerin ise kamu konutlarından yararlanma niteliğini haiz olmadığı tespit edildi.

YERLİ ARAÇ YERİNE AUDİ, VOLVO TERCİHİ!

– 7 vip binek otomobil alımı 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve buna ait ikincil mevzuata aykırılıklar içeriyor. Yerli markaların tercih edilmemesi, motor hacmi üst limitini ihlal etmesi ve yüksek maliyetleri, mevzuat ile çelişkili yanlar olarak sıralandı. Yerli araçların yerine Audi, Volvo ve Passat marka araçların tercih edildiği vurgulandı.

BORÇ BİLGİLERİ KAYBOLDU, 2 MİLYON 166 LİRA TAHSİL EDİLEMEDİ!

– 2012 yılında Kayseri İmar Ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ ye tahsisi yapılan yol kenarı parkmetre ve otopark işletmeciliği işinin, 2017’de Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye devredilmesi sırasında borç bilgilerinin kaybolması nedeniyle, 153.000 plaka kaydına ait 2.166.162,15 TL’nin üzerinde alacağın tahsili imkansız hale geldiği vurgulandı.

– Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların, kişi şirket ve kurumlara ihaleye çıkılmaksızın ve ecrimisilin kira gibi alınması suretiyle kullandırıldığı tespit edildi. Daha önceki denetim yıllarında da belirtilen uygulamanın devam ettirilmesiyle işgale meşruiyet kazandırıldığı kaydedildi.

13 MİLYON 358 BİN LİRALIK GELİR İZLENEMİYOR

-Belediyenin tahsil edeceği cari dönem ve gelecek dönem maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin toplam 13.358.074,85 TL’lik tutarının kurum mali tablolarından izlenemediği tespit edildi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ