Ankara’da bir ‘rant’ projesine daha yargı dur dedi

Başkent’te ruhsat iptaliyle gündeme gelen Togo ikiz kulelerinin yanıbaşındaki bir başka rant projesine yargı durdurma kararı verdi, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar çıkacağını söyledi.


Togo kuleleriyle Başkent’teki rant düzenini ve organize imar ilişkilerini ortaya çıkaran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent suçlarının peşini bırakmıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Togo Kuleleri’nin yanındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının olduğu, hukuka, kamu yararına ve planlama esaslarına aykırı, 13911 Ada, 7, 17, 18 numaralı parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca resen onaylanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.


Ankara 18. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEME: KAMUSAL KULLANIMDAN ÖZEL KULLANIMA GEÇİŞ SAĞLANACAK

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Mahkeme kararında yer alan ‘kamusal kullanımdan özel kullanıma geçiş sağlayacak’ cümlesi parsel bazlı ayrıcalıklı rantı ortaya koymuştur. AKP, kenti bir rant aracı haline dönüştürdü ve yerel yönetimlerdeki 25 yıllık iktidarını bu rant ilişkileri üzerinden sürdürdü. Togo ikiz kuleleri ile kent suçu ve rant ilişkisi açığa çıkmıştır. Sürekli plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları tanınarak, plan değişiklikleri yeni zenginleşme aracı ve kamunun haklarının gaspı haline getirildi. Bu dava da yargıya taşıdıklarımızın sadece bir tanesidir. Mahkemenin verdiği yürütme durdurma kararı kamu yararı adına sevindiricidir. Plan değişiklikleri en kısa zamanda iptal edilmelidir.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ