Kredi borcunu ödemeyen şirketin hissesine banka el koyacak

Türkiye’nin dövizdeki rekor artışı konuştuğu bir dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) peş peşe değişiklikler yapıyor.
Swap işlemlerine sınır getiren BDDK bugün de bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. 

Bankaların kredi kullandırdığı şirketten alacağını tahsil edememesi halinde hisselere el koyma veya devr alma gibi işlemler için BDDK’dan onay almasına gerek kalmayacak.  

Yapılan değişiklik bankaların yurtiçinde ortaklık kurmaları ve varolan ortaklıklara katılması için BDDK’dan izin alma şartını ortadan kaldırdı.


O MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

BDDK tarafından önemli bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Değişiklik kredi kullanan şirketleri yakından ilgilendiriyor. 

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik değişikliğiyle, “Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz.” cümlesi sınırlayıcı bazı diğer unsurlar eklenerek değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren maddenin nihai hali şöyle: “Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

BDDK MEVZUATI GERİYE DÖNÜK DE İŞLETECEK

Yapılan değişiklik ayrıca, “Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklardaki pay edinimlerini de kapsar.” şeklinde yedinci fıkrayı geçmişe dönük olarak işleten geçici bir maddeyi de kapsıyor.

Yönetmeliğini geriye dönük uygulanacak olması Türk Telekom vakasını akıllara getirdi.

BANKALAR TÜRK TELEKOM’DA TAHSİLAT YAPAMADI, HİSSELER İÇİN REKABET KURUMU’NA MÜRACAAT ETTİ

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4,75 milyar dolar krediyi iki yıldır ödeyemiyor.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın aralarında bulunduğu 29 banka Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Rekabet Kurumu onayını müteakip dosya BDDK’nın önüne gelecekti. Ancak mevzuat değişikliği ile böyle bir müracaata gerek kalmayacak.

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ