İşçinin parasıyla oluşturulan fonu patronlar kullanacak!

Tartışmalar arasında Meclisten geçen torba yasa, işçinin üzerine yeni yükler getirirken, iş vereni sevindirecek düzenlemeler içeriyor. Diğer yandan kıdem tazminatı ve emeklilikle ilgili tartışmaya sebep olan düzenlemeler torbadan çıkarıldı.

AKP’nin istihdamı artıracağını ileri sürdüğü düzenleme Meclisten geçerek yasalaştı.  

İşçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını hedef alan maddeler, tartışmalar ve sendikaların da itirazı üzerine torba yasadan çıkarıldı.


Ancak düzenleme yeni haliyle işçilerin yükünü daha da ağırlaştırdı.

İŞÇİNİN PARASIYLA OLUŞTURULAN FONU PATRON KULLANACAK

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” isimli yasa ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanabilmede patronlar için yelpaze genişletilirken işçiler için daraltıldı.

Evrensel’in haberine göre çok büyük bir kısmı işçilerden yapılan kesintilerle oluşturulan fon, yasaya göre büyük oranda yine patronlar için kullanılacak.

KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMAYA TEŞVİK

Yeni düzenlemeye göre işverenler kayıt dışı işçi çalıştırdıklarını kabul ettikleri takdirde hiçbir para cezasıyla karşılaşmayacak.

Normal koşullarda çalıştırdığı işçilerin sigorta primini ödemesi gerekirken, patrondan ödemediği yılların sigorta primleri de istenmeyecek.

Kayıt dışı çalışmak zorunda kalan işçiler ise kıdem ihbar tazminatı gibi ücrete bağlı haklarını alabilmek için hukuk yoluna başvurabilecek ama tatiller ya da iş kazası durumunda talep edebilecekleri tazminat ya da tedavi masrafları gibi haklarından ise feragat etmek zorunda kalacak.

SİGORTA PRİMLERİ İŞSİZLİK FONU’NDAN

Yeni düzenlemeye göre işten atılan ya da ayrılan ve işsizlik ödeneği alan bir işçi, işten ayrıldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde tekrar bir işe başlıyorsa (İşsizlik ödeneği zaten kesiliyordu) ve patron bu işçinin en az 12 ay süre çalışacağı sözünü veriyorsa, işçinin sigorta primi (alt sınırdan) İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bunun süresi ise işsizken işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği süre kadar olacak. Sigorta primi için hem patrondan hem işçiden kesinti yapılıyordu ancak maddede işçiden yapılan kesintinin işçinin ücretine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin bir ifade bulunmuyor.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre İŞKUR üzerinden bir işe girenlerin sigorta primleri, işbaşı eğitim programı kapsamındaysa ücretleri de, işsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına bunu 31 Aralık 2023’e kadar uzatma yetkisi verildi.

İŞÇİYE DEĞİL AİLEYE GÜNLÜK 34 LİRA

1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar (İş Kanunu’nun 25/2 maddesi nedeniyle çıkarılanlar hariç) ve kayıt dışı çalışan işçiler, en son çalıştıkları işyerlerinde tekrar çalıştırılmaları durumunda patronların İşsizlik Sigortası Fonu’na ödemeleri gereken primlerden düşmek üzere günlük 44.15 lira destek sağlanacak.

Patron başvuruda bulunan işçiyi işe alıp hemen ücretsiz izne çıkarabilecek.

Bu durumda ise ücretsiz izne çıkarılan işçiye yine günlük 39.24 lira ödenecek.

Eğer patron işçiyi işe almadıysa işçi bir kişi olarak değil hane olarak ele alınacak ve günlük 34.34 lira alabilecek.

Bu ödenekten ise aynı aileden birden fazla kişi faydalanamayacak.

Yine ocak 2019 ila nisan 2020 arasında çalışan işçi sayısı öncesine ve sonrasına göre düşükse, patronun işe yeni başlayacak işçiler için SGK’ye ödemesi gereken primlerin bir bölümü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bu kapsamda patronlara günlük 44.15 lira destek verilecek. Patron işe yeni başlayan işçiyi tekrar ücretsiz izne çıkarabilecek.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ