DÜNYA
AB ilerleme raporu açıklandı: Nereden nereye? AB ilerleme raporu açıklandı: Nereden nereye? 'Endişe ile not edildi'» ile 'kaygıyla izleniyor' cümlelerinden hangisinin tercih edileceği bile uzunca tartışılan raporlarda bu kadar açık bir tablo çizilmesi şaşırtıcı. Belki de Türk demokrasisinin enkaza dönüştüğü kayda geçiriliyor.