DÜNYA
Cezaevlerindeki hasta mahpuslar ilk kez İngilizce raporda Cezaevlerindeki hasta mahpuslar ilk kez İngilizce raporda Hasta tutuklularla ilgili ilk kez İngilizce rapor hazırlandı. Advocates of Silenced Turkey’in 9 aydır üzerinde çalıştığı rapor, cezaevlerindeki hak ihlallerini uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor.