DÜNYA
 "Avrupa Birliği'nin 2019'daki 5 temel sorunu" "Avrupa Birliği'nin 2019'daki 5 temel sorunu" "2018 yılı Avrupa Birliği adına son derece çetrefilli bir yıl oldu"