DÜNYA
Attık, Tuttuk, Yuttuk Attık, Tuttuk, Yuttuk Milyarlarca dolar akıtıldı, bir ülke kana bulandı ve sonunda iflas imzası atıldı.