YSK Üyesi: KHK’lının seçilmesinin önünde hiçbir engel yok

KHK’lı olduğu için mazbatası geri alınan Selahattin Barınç’la ilgili muhalefet şerhi koyan YSK Üyesi, gerekçesinde; KHK’lıların seçilmelerinin önünde hiçbir engel bulunmadığını belirtti.


HDP’den Şırnak İl Genel Meclis üyesi seçilmesine rağmen KHK’lı olduğu için mazbatası geri alınan Selahattin Barınç’ın YSK’ye yaptığı itirazın reddedilmesinin gerekçesi açıklandı.

KHK’lıya “mazbata verilmeli” diyerek karşı oy kullanan bir kurul üyesi, seçim öncesi konuya ilişkin düzenlemenin olmamasının partileri yanılttığını belirtti. KHK’lıların seçilmelerinin önünde bir engel olmadığını ifade etti.


MAZBATASI GERİ ALINMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart yerel seçimleri sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyeceği yönünde kararının ardından, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak İl Genel Meclis üyesi olarak seçilen Selahattin Barınç’ın mazbatası geri alınmıştı.

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMAYI GEREKÇE YAPTILAR

MA’nın haberine göre Barınç, mazbatasının alınmasının ardından bir süre önce YSK’ye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Kurul, “Kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri hüküm altına alınması nedeniyle…” gerekçesiyle itirazı ret etti. Kurul’un söz konusu kararının gerekçesi de önceki gün Barınç’a tebliğ edildi.

SEÇİLMELERİ ÖNÜNDE ENGEL YOK

Söz konusu kararın gerekçesinde, karşı yönde oy kullanan Kurul üyesinin kullandığı ifadeler dikkat çekti. KHK ile görevlerine son verilenlerin seçilmelerine engel bir durumun olmadığını ve memuriyet görevinden çıkarılanların seçilemeyeceklerine dair bir düzenleme olmadığını gerekçeli kararda belirten Kurul üyesi, “Kişi temel hak ve özgürlükleri ancak kanunlarla sınırlanabilir. Kanunlarla verilen hakların kapsamı uygulamalarla daraltılamaz. Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin seçilme ehliyetlerinin olmadığını kabul edebilmek için bu yönde bir kanuni düzenlemenin olması şarttır. Kurulumuz çoğunluğunun görüşüne dayanak yapılan Danıştay 8. Dairesinin 12/10/2017 tarih ve 2017/7088 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin seçilme ehliyetinin kaybedilmesine ilişkin kararı kanun hükmü yerine geçmez” dedi.

SEÇİLMEK İSTİHDAM EDİLMEK ANLAMINA GELMEZ

Kurul üyesi, itiraza gerekçe gösterilen “istihdam edilemezler” durumunun belediye meclis üyeliğine seçilen veya belediye meclis üyeliğine aday olan kişiler yönünde uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Belediye meclis üyeliğine aday olmak veya seçilmenin istihdam edilmek anlamına gelmediğini ifade eden üye, “İstihdam bir yerde çalıştırılmayı ifade eder. İstihdam edilmenin olması için bir istihdam edenin olması zorunludur. Kurulumuzun benzer bir konuda CHP’den Milletvekili seçilen İbrahim Özden Kaboğlu ile ilgili vermiş olduğu 28/05/2018 tarih ve 613 sayılı kararı emsal niteliktedir. Halkın oyu ile ve seçimle göreve gelen belediye meclis üyeleri istihdam kavramı içerisinde değerlendirilemedikleri için, Şırnak Merkez İl Genel Belediye Meclisi Üyeliğine seçilen Selahattin Barınç’ın 675 KHK’nın ‘istihdam edilemezler’ kavramının dışında olduğu kabul edilmelidir” ifadelerin kullandı.

KONU DANIŞTAY’IN GÖREV ALANINA GİRİYOR

YSK’nın ancak kanunla belirlenen seçilmeye engel halin varlığı durumunda karar vermeye yetkili olduğuna dikkat çeken üye, “Kanunen seçilmeye engel hal olmadığına göre, bu durumu değerlendirmek seçim yargısının işi değildir. Bu durumda mazbatanın aldığı oy miktarına göre seçilen kişiye verilmesi gereklidir. KHK ile ihraç edilenin göreve başlaması sonrasında seçilmeye engel halinin olduğu kabul edildiğinde bu kararı Danıştay vermelidir. Danıştay’ın görev alanına giren bir konuda kurulumuzun karar verme yetkisi yoktur” vurgusunda bulundu.

PARTİLER YANILTILDI

KHK’lılara dair herhangi bir düzenlemenin seçim öncesi yapılmamasının partilerin yanılmasına neden olduğunu da belirten üye, şunları kaydetti: “31 Mart’ta yapılan seçimlerden önce KHK ile ihraç edilenlerin seçilmesine engel bir durum olup olmadığının kurulumuz tarafından düzenlenmemiş olması, KHK ile ihraç edilip aday olanların ve onları aday eden partilerin yanılmasına neden olmuştur.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ