15 Temmuz yargılamaları: İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük hukuk görünümlü soykırımı!

Uluslararası ceza hukuku uzmanı Dr. Gökhan Güneş’in; iki yıllık bir çalışma ve binlerce Yargıtay kararını taramak suretiyle hazırladığı "Güncel Yargılamalar Işığında Silahlı Örgüt (TCK'nın 314. Maddesi)" isimli eseri e-kitap olarak yayınlandı.
15 Temmuz sonrası yargılamalarda Gülen Hareketi mensupları genellikle TCK'nın 314. Maddesi çerçevesinde yargılanıp ağır cezalar alıyorlar.
 
Peki bu ‘hukuk görünümlü!’ yargılamalarda TCK'nın 314. Maddesi uygulanırken yüzyıllık Yargıtay içtihatları nasıl göz ardı edilerek kararlar tesis edildi…
 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ‘nun, Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği kararında açıkça kanunlara aykırı hususlara ve kendi uydurduğu kriterlere nasıl yer verildi.


Uluslararası ceza hukuku uzmanı Dr. Gökhan Güneş; iki yıllık bir çalışma ile binlerce Yargıtay kararını tarayarak onbinlerce günahsız insanın cezaevlerine atılma gerekçesi yapılan TCK'nın 314. maddesinin kitabını yazdı...

 
amazon.com'da e-kitap olarak yayınlanan  "Güncel Yargılamalar Işığında Silahlı Örgüt (TCK'nın 314. Maddesi)" isimli hukuki eserde Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği kararındaki fahiş hatalar bütün hukuki detayları ile ortaya konuyor.Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince sempatizanlık, propaganda, imza kampanyası, cezaevi ziyareti ve kepenk kapatma eylemleri örgüt üyeliği için yeterli kabul edilmezken, yasal ve rutin işlemlerin başta suç ve cezaların geriye yürümezliği ilkesi olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS)  korunan haklar alenen ihlal edilerek cezalandırılmaya gerekçe yapılmasına  ilişkin açıklamalar kitapta yer alıyor.

Silahlı örgütün unsurları ve Yargıtay uygulamasında silahlı terör örgüt kabulünde aranan en önemli unsur olan matuf eylem kapsamında güncel yargılamaların değerlendirdiği çalışmada; Yargıtay’ın yüz yıllık içtihatları göz ardı edilerek verilen kararlardaki hukuka aykırılıklara ve bu kararlar esas alınarak yasal ve rutin faaliyeterin nasıl suçun yasal unsurları oluşmadan ağır cezalara gerekçe yapıldığına ve bu yönüyle belki de “insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük hukuk görünümlü soykırıma” ışık tutulmuş.

Hukuk geri geldiğinde ilk ve en rahat bozulacak karar bu karar olacak ve halihazırda cezalandırılanların  %99'u beraat edecektir.


 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ