MMO: Küçük hastaneler karantina hastanesine dönüştürülmeli

Korona virüs ile ilgili bir açıklama yaparak alınması gereken tedbirler konusunda önerilerde bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, enfeksiyon ve izolasyon odalarının önemine dikkat çekti.


TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener imzasıyla yapılan açıklamada Koronavirüs için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

Neredeyse bütün dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan Koronavirüs salgınının ilk örneğine geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de rastlanılmıştı. MMO konuya ilişkin olarak bir açıklama yaparak “iklimlendirme ve atık su sistemleri” ile diğer teknik gerekliliklere dair önerilerini kamuoyuyla paylaştı.


‘İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ÖNEMLİDİR’ 

Oda açıklamasında bazı hastanelerde izole odaların olduğunu ancak yeterli sayıda olmadığına dikkat çekerek, “Diğer yandan izole odaların iklimlendirme sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir konudur. Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarım kriterleri olarak belirlenen temiz oda standartları, işletme şartları ve standart işletme prosedürleri, çapraz ve hava yoluyla hastalıkların bulaşmasını önlemek için yapının mimarisi ve havalandırmasına yönelik standartların uygulanıp uygulanmadığı mutlaka denetlenmeli, bakım ve periyodik kontrolleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

‘ÖNLEM OLARAK, İZOLASYON VE ENFEKSİYON ODALARI’ 

MMO enfeksiyon ve izolasyon odalarının öneminin altını çizdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Korona virüsünün sadece hastanelerde yatan hastaları değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilinmektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon odaları yada izolasyon odaları bulunması gerekli önlemler arasındadır.”

‘KÜÇÜK HASTANELER KARANTİNA HASTANELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ’

Açıklamada bazı küçük hastanelerin karantina hastanelerine dönüştürülmesi önerisinde bulunan MMO “Önerimiz büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfeksiyonla mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri (karantina hastaneleri) tasarlamak ya da mevcut hastanelerden bazılarını karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 100-150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlendirme tesisini, komple negatif basınçta tutacak şekilde yeniden tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir” dedi.

‘DIŞKI VE İDRAR YOLUYLA BULAŞMA RİSKİ…’ 

Oda “Diğer yandan, korona virüsünün aynı zamanda dışkı ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle deşarj edilmesi gerekmektedir” uyarısında da bulundu.

‘İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP’

MMO ayrıca iklimdirme sistemlerine de dikkat çektiği açıklamasında alınması gereken önlemlere ilişkin şunları söyledi:

“Diğer taraftan korona virüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitilmelidir. Odamız bu konuda ve hastanelerin, bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazırdır.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ