Beş dakikada bir muayeneye yürütmeyi durdurma kararı

Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’nın beş dakikada bir randevu uygulamasına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bakanlığın MHRS’de (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesine karşı harekete geçen Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, “Beş dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık beş dakikaya sığmaz” diyerek, düzenlemeyi idare mahkemelerine taşımıştı.

Düzenlemeye ilişkin ilk karar Eskişehir’den geldi. Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına hükmetti.


Kararın gerekçesinde hem düzenlemede herhangi bir bilimsel temel ve kamu yararı olmadığına hem uygulama sonrası hekimler ile hastalar arasında yaşanan sorunlara hem de ‘hasta yoğunluğu’nun bir gerekçe sayılamayacağına dikkat çekildi.

Söz konusu sisteme geçilmeden önce hekimin bir hastayı tedavi etmesi için gerekli olan makul sürenin tespiti yönünde herhangi bir somut araştırmanın yapılmadığına dikkat çekilen kararda, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, kamu sağlığının etkileneceği, dolayısıyla kamu sağlığı açısından maddi ve manevi yönlerden telafisi güç zararlar doğacağı açıktır” dendi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ