Yeni Anayasa ile Yargı da partili tek adama bağlanıyor

Adalet mekanizması Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle yeniden şekilleniyor ve daha da artan bir siyasî etki altında kalıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı ile tek adam rejimi geliyor.
Paket ne getiriyor, ne götürüyor?

SINIRSIZ YETKİYE SIFIR MECLİS DENETİMİ

Getirilmek istenen sistemde Meclisle sorumluluk ve denetim anlamındaki ilişkisi neredeyse tamamen kesilen CB’nın, bu durumla ters orantılı olarak yetkileri alabildiğine genişletilirken, oylanacak pakette yargıyla ilgili olarak da kritik bir madde yer alıyor:


YARGIYI ŞEKİLLENDİRME YETKİSİ DE CB’NDA

Adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilen ve 2010 referandumundan geçen pakette 22’ye çıkarılmış olan üye sayısı 13’e indirilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin Adalet Bakanı ile Müsteşarı dahil 6’sını CB, 7’sini Meclis seçiyor.

Böylece yüksek mahkeme üyelikleri dahil, hâkim ve savcı atamalarını yapan bu kurul üzerinden yargıyı şekillendirme inisiyatifi CB’na veriliyor.

Meclisteki iktidar çoğunluğunu oluşturan vekillerin CB tarafından uygun görülerek aday listelerine konulmuş kişiler olduğu dikkate alındığında, kalan 7 üyenin çoğunun belirlenmesinde de CB’nın dolaylı şekilde etkili olacağı bir sistem bu. 

Sonuçta adalet mekanizması CB’nın inisiyatifiyle yeniden şekilleniyor ve daha da artan bir siyasî etki altında kalıyor. Kabulüyle Hâkimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi üye sayıları, yapıları ve seçimlerine ilişkin değişiklikler hemen yürürlüğe giriyor. 

ASKERÎ YARGI KALKIYOR, AMA YARGININ TÜMÜ CB’NA BAĞLANIYOR

Bu durum, paketteki diğer maddelerde yer alan ve tek başına bakılınca olumlu gözüken “yargının tarafsızlığı” ve “askerî yargının kaldırılması” gibi düzenlemelerin olumlu anlam ve sonuçlarını kaybettiren bir sonuç doğuruyor. Zira yargı tamamen CB’na bağlanmış oluyor (m. 14).

PARTİLİ CB İLE TEK ADAM REJİMİ

CB seçilenin partisi ile ilişkisini kesmesi zorunluluğu kalkıyor. CB aynı zamanda parti üyesi ve genel başkanı olabiliyor. 

Kazım Güleçyüz-Yeni Asya
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ