Erdoğan yurtdışına para çıkaranlara yüzde 40 ceza getiren kanunu onayladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasaya göre göre, ithalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına çıkarılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onayladı. Buna göre, ithalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına çıkarılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.


Söz konusu tasarıda 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. maddesinde öngörülen değişiklikte “İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde kırkı oranında idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir” deniyor.

Kanuna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ