GÜNDEM
TTB'den baskı ve zulme karşı HAYIR TTB'den baskı ve zulme karşı HAYIR Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, "baskı ve zulüm politikalarına karşı 'Hayır' diyeceklerini" belirtti.